guideubon

 

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ คัมแบ็คนั่ง รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ครม.ประยุทธ์ 5

วีระศักดิ์-โควสุรัตน์-รมว-ท่องเที่ยวและกีฬา.jpg

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ใจความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้ (คลิกดูรายละเอียด)

ในบรรดารัฐมนตรีที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเข้ามาใหม่ ปรากฎว่ามีรายชื่อ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ดำรงตำแหน่งเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แทนนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ที่ถูกปรับออกไปด้วย

วีระศักดิ์-โควสุรัตน์-รมว-ท่องเที่ยวและกีฬา-01.jpg

สำหรับนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ หรือ "อาจารย์เอ" นับว่าเป็นคนอุบลโดยกำเนิด เกิดเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2508 ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี การศึกษาระดับประถมศึกษาที่ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาที่ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สำเร็จปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโทด้านกฎหมายนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา

งานด้านการเมือง ทำงานด้านนโยบายสาธารณะ ในทีมที่ปรึกษา "บ้านพิษณุโลก" สมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนักวิชาการการเมืองและนักพัฒนาสังคม ได้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญหลายตำแหน่ง อาทิ เลขานุการประธานรัฐสภา เลขานุการประธานตุลาการรัฐธรรมนูญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พ.ศ.2550 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนโซน 4 ลำดับที่ 1 และดำรงตำแหน่งเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในสมัยรัฐบาลนายสมัครสุนทรเวช พ.ศ.2551 และนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ พ.ศ.2551

เรียบเรียงข่าวโดย ไกด์อุบล

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511