guideubon

 

เจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ พระต่างชาติรูปแรก สอบผ่านอุปัชฌาย์สงฆ์ไทย

พระเกวลี-วัดป่านานาชาติ-พระอุปัชฌาย์-01.jpg

วันที่ 28 มกราคม 2561 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง พร้อมด้วย สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ และพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ร่วมเป็นประธานมอบใบตราตั้งแต่งตั้งพระอุปัชฌาย์ โครงการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ รุ่นที่ 53 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23-28 มกราคม 2561 ซึ่งมีพระสังฆาธิการที่ผ่านเกณฑ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ จำนวน 264 รูป จากทั่วประเทศ โดยในจำนวนนี้ มีพระชาวเยอรมัน ได้แก่ พระครูอุบลภาวนาวิเทศ (พระอาจารย์เกวลี) เจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ สาขาที่ 19 วัดหนองป่าพงด้วย ถือเป็นพระชาวต่างชาติรูปแรก ที่ได้รับตราตั้งพระอุปัชฌาย์ในระบบสงฆ์ไทยตามกฎมหาเถรสมาคม 

พระเกวลี-วัดป่านานาชาติ-พระอุปัชฌาย์-02.jpg

พระพรหมโมลี (สุชาติ ธัมมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ในฐานะเลขาธิการสมัชชามหาคณิสร กล่าวว่า ครั้งนี้นับเป็นเรื่องที่น่ายินดี ได้อนุโมทนาแก่พระครูอุบลภาวนาวิเทศ (เฮ็นนิ่ง เกวลี) เจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ อุบลราชธานี ที่ได้ผ่านการสอบเป็นพระอุปัชฌาย์ตามระบบคณะสงฆ์ไทย แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 17 พ.ศ.2536 ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์ ออกตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม 2535 ถือเป็นพระชาวต่างประเทศรูปแรกก็ว่าได้ ที่เข้าระบบการสอบของมหาเถรสมาคม

พระเกวลี-วัดป่านานาชาติ-พระอุปัชฌาย์-03.jpg

สำหรับพระครูอุบลภาวนาวิเทศ (เฮ็นนิ่ง เกวลี) เป็นชาวเยอรมัน จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยฟรี กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ปัจจุบันอายุ 49 ปี พรรษา 20 จบนักธรรมเอก ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ รูปที่ 7 เมื่อปี พ.ศ.2551 ต่อจากพระอาจารย์ญาณธัมโม ชาวออสเตรเลีย 

พระเกวลี-วัดป่านานาชาติ-พระอุปัชฌาย์-04.jpg

พระครูอุบลภาวนาวิเทศ มีความสนใจวิปัสสนากรรมฐานมาตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษา โดยได้ไปฝึกนั่งสมาธิที่วัดไทยในเยอรมนี ภายหลังได้อ่านหนังสือสอนวิปัสสนากรรมฐานของหลวงปู่ชา ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ และเคยมาประเทศไทย ชอบวิถีวัฒนธรรมของคนไทย ชอบพระพุทธศาสนา เมื่อเรียนจบจึงตัดสินใจมาที่วัดป่านานาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นวัดป่าสายวัดหนองป่าพง และตัดสินใจบวชที่วัดดังกล่าวในปี พ.ศ.2541 ขณะนั้นอายุประมาณ 28 ปี 

พระเกวลี-วัดป่านานาชาติ-พระอุปัชฌาย์-05.jpg

พระครูอุบลภาวนาวิเทศ กล่าวว่า “การมาสอบพระอุปัชฌาย์ครั้งนี้ เกิดจากการที่พระราชภาวนาวิกรม (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นพระอุปัชฌาย์ให้กับผู้ที่ต้องการจะบวชที่วัดป่านานาชาติ แต่เนื่องจากท่านมีอายุมากขึ้น จึงแนะนำให้อาตมาเข้ามาอบรมเป็นพระอุปัชฌาย์ ประกอบกับทางพระเถระ โดยพระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะภาค 10 ท่านเห็นว่า ควรจะมีพระอุปัชฌาย์ในวัดป่านานาชาติ ทำหน้าที่บวชพระภิกษุทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื่องจากพระเถระในวัดก็มีอายุมากขึ้น จึงได้ส่งเสริมให้อาตมาเข้าสู่กระบวนการสอบพระอุปัชฌาย์ตามระบบคณะสงฆ์ไทย ถือเป็นพระภิกษุชาวต่างประเทศรูปแรกที่ได้เข้ามาสอบในระบบคณะสงฆ์ไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย"

พระเกวลี-วัดป่านานาชาติ-พระอุปัชฌาย์-06.jpg

"อาตมารู้สึกภูมิใจที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สำคัญเช่นนี้ ขอบคุณคณะสงฆ์ไทยที่ให้โอกาสพระชาวต่างประเทศได้ทำหน้าที่เหมือนกับพระสงฆ์ไทย ทำให้รู้สึกอบอุ่นใจเป็นเกียรติ เพราะที่ผ่านมาทางพระพรหมสิทธิ ท่านให้คำปรึกษาและส่งเสริมพระป่าสายวิปัสสนากรรมฐานมาโดยตลอด อีกทั้งการสอบพระอุปัชฌาย์ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยเฉพาะพระชาวต่างชาติอย่างอาตมาถือว่า ยากขึ้นไปอีก เพราะจะต้องท่องบาลีให้ถูกต้อง เขียนให้ถูกต้อง ผ่านทดสอบความรู้ตามพระธรรมวินัยอีกด้วย” พระครูอุบลภาวนาวิเทศ กล่าว

พระเกวลี-วัดป่านานาชาติ-พระอุปัชฌาย์-07.jpg

สำหรับวัดป่านานาชาติ เป็นวัดป่าสายวัดหนองป่าพง ที่ตั้งอยู่ในบ้านบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  ก่อตั้งเมื่อปี 2518 โดยพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท) เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยเป็นภาษาอังกฤษ จนสามารถที่จะออกบวชเป็นพระภิกษุและปฏิบัติ ตามข้อวัตรสายวัดป่า เผยแผ่ศาสนาในวัดสาขาที่อยู่ต่างประเทศได้ ปัจจุบัน พระภิกษุสามเณรสังกัดวัดป่านานาชาติที่อยู่ในเมืองไทย ทั้งหมดมีประมาณ 40 รูป รวมประมาณ 20 สัญชาติ มีเจ้าอาวาสมาที่เป็นชาวต่างชาติทั้งหมด  7 รูป ได้แก่ พระราชสุเมธาจารย์ (หลวงพ่อสุเมโธ) ชาวอเมริกัน ปี 2518-2519  พระอาจารย์ปภากโร ชาวอเมริกัน ปี2520-2521 พระอาจารย์ชาคโร ชาวออสเตรเลีย ปี2522 – 2524 พระอาจารย์ปสันโน ชาวแคนาดา ปี2525-2539 พระอาจารย์ชยสาโร ชาวอังกฤษ  ปี2540 – 2544 พระอาจารย์ญาณธัมโม ชาวออสเตรเลีย ปี2545-2550 และพระครูอุบลภาวนาวิเทศ (เฮ็นนิ่ง เกวลี) ชาวเยอรมัน ปี2551 - ปัจจุบัน

ขอบคุณภาพจาก นายกตภัน แก้วสง่า และ
ภาพจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ