guideubon

 

เตรียมเปิดระบบ Walk-in ฉีดวัคซีนเชิงรุก ที่เซ็นทรัลอุบลฯ

walkin-วัคซีนเชิงรุก-เซ็นทรัล-01.jpg

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางเพชรา โรจนศักดิ์โสธร  ประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจประเมินการเตรียมความพร้อม สถานที่ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุก เป็นระบบการ Walk-in ฉีดวัคซีน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค COVID-19 ณ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลอุบลราชธานี โดยมีกำหนดเปิดให้บริการ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

walkin-วัคซีนเชิงรุก-เซ็นทรัล-02.jpg

walkin-วัคซีนเชิงรุก-เซ็นทรัล-03.jpg