guideubon

 

รง.Vertex เพิ่มมาตรการป้องกัน Covid-19 อย่างคุมเข้ม

vertex-เพิ่มมาตรการ-01.jpg

บริษัท เวอร์เท็กซ์ แอพพาเรล จำกัด ร่วมมือกับ หน่วยงานราชการสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้เพิ่มมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส โควิด-19 อย่างคุมเข้ม ในสถานประกอบการ โดยมุ่งเน้นป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจายภายในโรงงาน และออกสู่ภายนอกโรงงาน ไปยังชุมชน

บริษัท เวอร์เท็กซ์ ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ผู้นำชุมชน ชุมชนรอบโรงงาน ที่แสดงความห่วงใย บริษัทมีความยินดีที่จะให้ความรวมมือกับชุมชน ให้ผ่านสถานการณ์โควิด-19 ไปพร้อมกัน

10 มาตรการป้องกันเชื้อไวรัส โควิด-19

1. คัดกรองพนักงาน วัดอุณหภูมิก่อนเข้าภายในบริษัท

2. จัดกลุ่มพนักงานทำงานตามไลน์ผลิต Bubble and seal

3. พักกลางวัน เหลื่อมเวลา 30 นาที

4. พนักงานได้รับการฉีดวัคซีน 100%

5. สุ่มตรวจ ATK พนักงานตามกลุ่ม (BBS) 15%

6. ระบบแสกนเข้า-ออก แบบลดการสัมผัส

7. รณรงค์ประชาสัมพันธ์แนวทางป้องกัน DMHTT

8. จัดตั้ง Factory quarantine (FQ) ไว้สำหรับพนักงานเสี่ยงสูง

9. ประกาศนโยบายรถรับ-ส่ง และพนักงาน เดินทางรถส่วนตัว ห้ามจอดแวะตามเส้นทาง

10. ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อหลังเลิกงาน

vertex-เพิ่มมาตรการ-02.jpg