guideubon

 

ตรวจเชิงรุกโรงงานเวอร์เท็กซ์ อ.วารินฯ พบ ATK เป็นบวก 25 ราย

โรงงานเวอร์เท็กซ์-วารินชำราบ-01.jpg

วันที่ 16 กันยายน 2564 นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ น.ส.ศิริวรรณ ชุมนุม รองผู้อำนวยการฯ นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ออกตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับพนักงาน โรงงานเวอร์เท็กซ์ แอพพาเรล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

การตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 เบื้องต้น ด้วยวิธี Antigen Test Kit :ATK ตามนโยบาย Early detection "ตรวจให้มาก ตรวจให้ไว รีบคัดคนป่วยออกจากคนปกติ " กรณีมีผลทดสอบเป็นบวกจะทำการตรวจยืนยันซ้ำด้วยวิธี RT-PCRถ้าผลเป็นบวกจะนำเข้าสู่กระบวนการรักษา ติดตามและควบคุมโรคต่อไป

ผลการตรวจ จำนวน 1,084 ราย พบผลบวก 25 ราย ผลลบ 1,059 ราย

โรงงานเวอร์เท็กซ์-วารินชำราบ-02.jpg

โรงงานเวอร์เท็กซ์-วารินชำราบ-03.jpg