guideubon

 

สำนักราชเลขาธิการ ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-มหาวชิราลงกรณ-บดินทรเทพยวรางกูร-03.jpg

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 สำนักราชเลขาธิการ ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักราชเลขาธิการได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เรื่องการประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีรายละเอียดระบุว่า

เนื่องในโอกาสที่ประธานสภานิติบัญยัติแห่งชาติทำหน้าที่ประธานรัฐสภา ในนามของปวงชนชาวไทย ได้กราบบังคมทูลอัญเชิญองค์รัชทายาท ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ตามกฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2559 นั้น

ระหว่างที่ประชาชนยังมิได้ถวายพระปรมาภิไธยเนื่องในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ดังนี้

1.ให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” คำอ่าน สม-เด็ด-พระ-เจ้า-อยู่-หัว-มะ-หา-วะ-ชิ-รา-ลง-กอน-บอ-ดิน-ทระ-เทบ-พะ-ยะ-วะ-ราง-กูน

2. ภาษาอังกฤษว่า “His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun”

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-มหาวชิราลงกรณ-บดินทรเทพยวรางกูร-01.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511