guideubon

 

ทีมอาชีวะอุบลฯ ออกเดินทางป้องกันแชมป์ แกะสลักหิมะนานาชาติ

ธวัชชัย-พันธ์นิกุล-อาชีวะอุบล-01.jpg

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นประธานในการแถลงข่าว การเข้าร่วมการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ (The 10th International Collegiate Snow Sculpture Contest 2018) เพื่อรักษาแชมป์โลกสู่สมัยที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยวิศวกรรมฮาร์บิ้น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยแชมป์โลกแกะสลักหิมะนานาชาติจากทีมอาชีวะอุบลฯ มีกำหนดเดินทางเข้าร่วมแข่งขันในระหว่างวันที่ 4 - 7 มกราคม 2561 นี้

แกะสลักหิมะนานาชาติ-อาชีวะอุบล-ฮาร์บิ้น-จีน-02.jpg

สำหรับทีมอาชีวะอุบลฯ ที่จะเดินทางไปร่วมแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ ครั้งที่ 10 ที่เมืองมฮาร์บิ้น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีทั้งหมด 7 คน ประกอบด้วย นางสุวนิจ สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผู้ประสานงาน ,นายพิศิษฐ์ อู่ศิริกุลพาณิชย์ หัวหน้าคณะวิชาศิลปกรรม ครูผู้ควบคุม ,นายสุระชาติ พละศักดิ์ ครูผู้ควบคุม, นายกฤษณะ คบสหาย ,นายธนศักดิ์ พิพัฒน์ ,นายธนากร ศักดิ์สิงห์ และนายอภิสิทธิ์ ศรชัย ทีมนักเรียน ปวช.3 สาขาวิจิตรศิลป์ แชมป์แกะสลักหิมะนานาชาติในปีที่ผ่านมา

แกะสลักหิมะนานาชาติ-อาชีวะอุบล-ฮาร์บิ้น-จีน-01.jpg

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันเป็นปีที่ 2 ใช้สิทธิ์ในฐานะแชมป์โลกการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ เมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา สร้างผลงานยอดเยี่ยม สามารถคว้ารางวัลทีมมีคะแนนรวมสูงสุดจากการแข่งขัน จาก 57 ทีม 15 ประเทศทั่วไป กับรางวัล “Top Grade Awards” จากผลงานที่ชื่อ “Water-Fish-Paddy Field- Rice” น้ำ-ปลา-นา-ข้าว หรือตรงกับสำนวนไทยที่ว่า “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” ด้วยมีแนวคิดหลักที่จะสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทย พร้อมเดินตามรอยพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือพระมหากษัตริย์ที่คนทั่วโลกต่างยกย่องสรรเสริญ ว่าเป็นกษัตริย์นักพัฒนาพระองค์ทรงแก้ปัญหาความอดอยากของประชาชนด้วยการริเริ่มโครงการจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ เพื่อให้คนไทยมีความอยู่ดี กินดี ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แกะสลักหิมะนานาชาติ-อาชีวะอุบล-ฮาร์บิ้น-จีน-03.jpg

การเดินทางเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ทุกอย่างมีความพร้อมมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีประสบการณ์ในการทำงานและการดูแลตนเอง ในเรื่องสุภาพกาย และสุขภาพใจ ในอุณหภูมิที่ติดลบถึง 35 องศาเซลเซียส แต่สิ่งที่ยากกว่าครั้งที่ผ่านมาคือ การรักษาแชมป์และรักษามาตรฐานในการทำงานให้อยู่ในระดับยอดเยี่ยมกว่าทุกทีม ซึ่งถือเป็นเรื่องยากและท้าทายยิ่งนัก

แกะสลักหิมะนานาชาติ-อาชีวะอุบล-ฮาร์บิ้น-จีน-04.jpg

เพื่อรักษาแชมป์เป็นสมัยที่ 2 ของทีมอาชีวะอุบลฯ และเป็นสมัยที่ 9 ของประเทศไทย มีการรังสรรค์ความอ่อนช้อยงดงามจาการแกะสลักหิมะด้วยขนาดความสูง 3 เมตร โดยปีนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้ออกแบบรูปแบบการแกะสลักหิมะให้แตกต่างไปจากปีที่ผ่านมา ด้วยการนำเอาแนวความคิดจากป่าหิมพานต์ คติพุทธศาสนาและฮินดู ที่ถือว่าเป็นดินแดนทิพย์ที่มีอยู่จริงจัดอยู่ในเขตสวรรค์ ชั้น 1 คือชั้นจาตุมหาราชิกาที่ใกล้ชิดกับมนุษย์โลกซึ่งส่งผลต่อคติความเชื่อของคนไทยมาจนถึงปัจจุบันด้วยพลังความศรัทธาเป็นมงคลชีวิตที่ดีงามของสัตว์ป่าหิมพานต์ที่เป็นตัวแทนของบุญวาสนาและความสำเร็จ มาเป็นแนวคิดในการออกแบบ ในชื่อผลงานที่ว่า “อาชา-ปักษา-มัจฉา-วารี” (Belief… Faith… Miracle)

แกะสลักหิมะนานาชาติ-อาชีวะอุบล-ฮาร์บิ้น-จีน-05.jpg

การนำ ม้า-นก-ปลา และน้ำ จากป่าหิมพานต์มาแกะสลักลงบนก้อนหิมะตามจินตนาการ เพื่อสื่อถึงเรื่องราวที่เป็นพลังความเชื่อ ความศรัทธาของมนุษย์ กล่าวคือ “ม้า” หมายถึง สัตว์นำโชค เป็นสัญลักษณ์ถึงความเจริญก้าวหน้า มุมานะอดทน และการขยันขันแข็งในการทำงานเพื่อเป้าหมายสู่ความสำเร็จในชีวิต “นก” หมายถึง ความอิสระของพลังแห่งความคิด การกระทำ มักมีความฉลาดหลักแหลมด้านสติปัญญา และทะยานบินไกลสู่ความสำเร็จ “ปลา” หมายถึง สัญลักษณ์ของความมั่นคั่ง การมีเงินทองล้นหลาม ความอุดมสมบูรณ์ ร่ำรวย มีผลกำไร “น้ำ” หมายถึง ชีวิตแห่งการเริ่มต้นและสิ้นสุดเป็นสัญลักษณ์ถึงความอุดมสมบูรณ์ ความสุข ความชุ่มชื่นเย็นฉ่ำ และเป็นศูนย์รวมของสรรพสิ่งบนโลกใบนี้

แกะสลักหิมะนานาชาติ-อาชีวะอุบล-ฮาร์บิ้น-จีน-06.jpg

ขอเชิญพี่น้องชาวไทย โดยเฉพาะชาวอุบล ร่วมส่งกำลังใจ เชียร์ทีมอาชีวะอุบลฯ ให้ป้องกัยแชมป์ได้อีกครั้งในการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ 2561 หรือ The 10th International Collegiate Snow Sculpture Contest 2018 ณ มหาวิทยาลัยวิศวกรรมฮาร์บิ้น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 4 - 7  มกราคม  2561  นี้