guideubon

 

UVC PROUD ชนะเลิศ 34 ทักษะฯ ตัวแทนเมืองดอกบัว ไปชิงแชมป์ภาคอีสาน

UVC-อาชีวะอุบล-ชนะเลิศ34ทักษะ-01.jpg

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จากที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำนักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชา เข้าร่วม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 จัดการแข่งขันตามสถานศึกษาต่างๆ ที่รับผิดชอบในแต่ละรายการแข่งขัน ได้แก่ สนามแข่งขันวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

UVC-อาชีวะอุบล-ชนะเลิศ34ทักษะ-02.jpg

สำหรับผลการแข่งขันในปีนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ยังสร้างมาตรฐานความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ด้วยคว้ารางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมแข่งขันทักษะระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป ณ อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร ในระหว่างวันที่ 25-29 ธันวาคม 2564 จำนวน 34 รายการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มุ่งเป้าหมายคว้ารางวัลสู่การเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันอาชีวศึกษาระดับชาติ ที่อาชีวศึกษาจังหวัดน่าน ในระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2565 และจะสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในระดับชาติได้สำเร็จ

UVC-อาชีวะอุบล-ชนะเลิศ34ทักษะ-03.jpg

สำหรับรายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 34 รายการ มีดังนี้

1. การประกวดดนตรีไทย ประเภทระนาดเอก (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)
2. การประกวดดนตรีไทย ประเภทซออู้ (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)
3. การประกวดดนตรีไทย ประเภทขิมสาย (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)
4. การประกวดดนตรีไทย ประเภทซอด้วง (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)
5. การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest) (ระดับ ปวช.หรือ ปวส.)
6. การประกวดรักการอ่าน ภาษาไทย (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)
7. การประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาไทย (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)
8. การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)
9. การแข่งขันทักษะผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ประเภท Classic Bartender

10. การแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Plan) ( ระดับ ปวส.)
11. การแข่งขันทักษะการออกแบบ 2D แอนิเมชั่น (ระดับ ปวช.)
12. การแข่งขันทักษะการออกแบบ 3D แอนิเมชั่น (ระดับ ปวส.)
13. การแข่งขันทักษะการวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง (ระดับ ปวช.)
14. การแข่งขันทักษะประติมากรรม (ระดับ ปวช.)
15. การแข่งขันทักษะการออกแบบเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ (ระดับ ปวช.)
16. การแข่งขันทักษะการออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑ์ (ระดับ ปวช.)
17. การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ (ระดับ ปวช.)
18. การแข่งขันทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล (ระดับ ปวส.)
19. การแข่งขันทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย (ระดับ ปวช.)

20. การแข่งขันทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล (ระดับ ปวส.)
21. การแข่งขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย (ระดับ ปวช.)
22. การแข่งขันทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล (ระดับ ปวส.)
23. การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)
24. การประกวดร้องเพลงสากล หญิง (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)
25. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)
26. การประกวดมารยาทไทย (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)
27. การแข่งขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
28. การแข่งขันทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ (ระดับ ปวช.)
29. การแข่งขันทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ (ระดับ ปวช.)

30. การแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก (ระดับ ปวส.)
31. การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี (ระดับ ปวช.)
32. การแข่งขันทักษะการนำเสนอรายการท่องเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (ระดับ ปวช.)
33. การเเข่งขันทักษะการจัดทำรายการนำเที่ยว (ระดับ ปวส.)
34. การเเข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ (ระดับ ปวส.)

UVC-อาชีวะอุบล-ชนะเลิศ34ทักษะ-04.jpg

UVC-อาชีวะอุบล-ชนะเลิศ34ทักษะ-05.jpg

UVC-อาชีวะอุบล-ชนะเลิศ34ทักษะ-06.jpg

UVC-อาชีวะอุบล-ชนะเลิศ34ทักษะ-07.jpg