guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ เปิดโลกอาชีพอวดของดี ในงาน “อาชีวปริทรรศน์ ปี 2562

อาชีวปริทรรศน์-2562-อุบล-01.jpg

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสากรรม จากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “อาชีวปริทรรศน์ ปี 2562 (UVC Academic Exhibition 2019) “อาชีวศึกษา คือผู้ทรงคุณค่าของสังคม” ณ ลานกิจกรรมจัด 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี โดยมี นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 และคณะผู้บริหารสังกัดอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เดินทางร่วมเป็นเกียรติในงาน

อาชีวปริทรรศน์-2562-อุบล-02.jpg

ในโอกาสนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดยนายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้มอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ให้กับ ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสากรรม ประธานในพิธี เพื่อส่งมอบให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใช้นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 9,400 ชิ้น และส่งมอบก่อนแล้ว 600 ชิ้น รวมทั่งสิ้น 10,000 ชิ้น ที่คณะครู นักเรียน นักศึกษา สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ ร่วมกับเครือข่ายร่วมกันจัดทำตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

อาชีวปริทรรศน์-2562-อุบล-03.jpg

นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ พบและสัมผัสการแสดงนิทรรศการผลงาน การสาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพฝีมือของนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรม ศิลปกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม คณะวิชาพื้นฐาน และคณะวิชาบริหารธุรกิจ อาทิ การสาธิตร้อยมาลัยและแกะสลักผักผลไม้ ศิลปะการจัดดอกไม้ การสาธิตทักษะการพับผ้าแนปกิ้น การจัดทำกระเป๋าผ้าตุ๊กตาจากเศษวัสดุธรรมชาติ การสาธิตการทำเค้กหน้าต่างๆ แสนอร่อยและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพสูตรเด็ด ศิลปะการผสมเครื่องดื่มบาร์เทนเดอร์ ศิลปะการแตกแต่งโต๊ะอาหารเพื่อธุรกิจ การสาธิตการวาดภาพคนเหมือน งานแกะสลักเทียน โฟม โอเอซิสเพื่อธุรกิจ การออกแบบตกแต่งภายใน คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย งานปริ้นสกรีนด้วยคอมพิวเตอร์ ทักษะการถ่ายภาพจากกล้องมือถือ ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ กิจกรรมสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษา เรียนสายอาชีพมีดีอย่างไร กิจกรรมการเปิดโลกอาชีพให้คำปรึกษาแนะนำและรับสมัครเรียนต่อสายอาชีพที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีและกิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียน นักศึกษาบนเวที ฯลฯ

อาชีวปริทรรศน์-2562-อุบล-04.jpg

ขอเชิญชวนเยาวชนและประชาชนที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมงาน “อาชีวปริทรรศน์ ปี 2562 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ 2562 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.30-21.00 น. และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-21.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 045-254654-0

อาชีวปริทรรศน์-2562-อุบล-05.jpg

อาชีวปริทรรศน์-2562-อุบล-06.jpg

อาชีวปริทรรศน์-2562-อุบล-07.jpg

อาชีวปริทรรศน์-2562-อุบล-08.jpg

อาชีวปริทรรศน์-2562-อุบล-09.jpg

อาชีวปริทรรศน์-2562-อุบล-10.jpg