guideubon

 

งานอาชีวปริทัศน์ สาธิตและจัดแสดงผลงานความเป็นเลิศวิชาชีพเด็กอาชีวะอุบลฯ

อาชีวปริทัศน์-อาชีวะ-อุบล-01.jpg

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ร่วมกับ เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี จัดงาน “อาชีวปริทัศน์ ปี 2561” UVC's Academic Exhibition 2018 เปิดโลกอาชีพแสดงนิทรรศการ และสาธิตผลงานความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ ได้แก่ วิชาคหกรรม ศิลปกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม คณะวิชาพื้นฐาน และคณะวิชาบริหารธุรกิจ นำเสนอผลงานอาทิ การสาธิตร้อยมาลัยและแกะสลักผักผลไม้ การจัดทำกระเป๋าผ้าตุ๊กตาจากเศษวัสดุธรรมชาติ การสาธิตการทำคัพเค้กแสนอร่อย และเมนูอาหารเพื่อสุขภาพสูตรเด็ด ศิลปะการผสมเครื่องดื่มบาร์เทนเดอร์ ศิลปะการแตกแต่งโต๊ะอาหารเพื่อธุรกิจ การสาธิตการวาดภาพคนเหมือน งานแกะสลักเทียน โฟม โอเอซิสเพื่อธุรกิจ การออกแบบตกแต่งภายใน คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียร์ งานปริ้นสกรีนด้วยคอมพิวเจอร์ กิจกรรมสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษา เรียนสายอาชีพมีดีอย่างไร กิจกรรมการเปิดโลกอาชีพให้คำปรึกษาแนะนำและรับสมัครเรียนต่อสายอาชีพที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีและการแสดงความสามารถของนักเรียน นักศึกษาบนเวที

โคมไฟ-เทศกาลตรุษจีน-เซ็นทรัลอุบล-13.jpg

จากนั้นในช่วงเย็น สัมผัสความสวยงามของโคมไฟรับตรุษจีนปีนี้ที่ด้านนอกห้างสรรพสินค้าทุกค่ำคืน จากการตกแต่งสถานที่ ด้วยแสงไฟสว่างไสวของโคมไฟรูปสัตว์น้อยใหญ่จำนวน 30 ตัว สร้างสีสันให้พื้นที่โดดเด่นมองเห็นแต่ไกล โดยเฉพาะโคมไฟนักษัตรปีจอ เจ้าหมาแสนรักชื่อว่า “จอจี้” ที่มีความสูงถึง 5 เมตร พร้อมรายล้อมด้วยสีสันของสัตว์นำโชคน้อยใหญ่อย่าง ปลาวาฬ นก ม้า แมลงปอ นกฮูก ผึ้งและดอกไม้ สร้างความประทับใจและเป็นจุดบันทึกภาพสำหรับประชาชนที่เดินทางมาเที่ยวงานและจับจ่ายซื้อของในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ซึ่งออกแบบจัดทำโครงสร้างรวมถึงระบบไฟโดยคณะครู นักเรียน นักศึกษา คณะวิชาศิลปกรรมและนักการภารโรง

อาชีวปริทัศน์-อาชีวะ-อุบล-02.jpg

ทั้งนี้ กำหนดพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในเสาร์วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี โดยมี ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานเปิดงาน

อาชีวปริทัศน์-อาชีวะ-อุบล-03.jpg

ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเที่ยวชมงาน “อาชีวปริทัศน์ ประจำปี 2561” ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ในระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30-21.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี เพื่อสัมผัสความเป็นวิชาชีพในด้านสาขาต่างๆแล้วท่านจะพบว่า “ผู้เรียนอาชีวศึกษา คือผู้ทรงคุณค่าของสังคม” เรียนอาชีวศึกษาตอบโจทย์การมีงานทำเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว สังคมและประเทศชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืน

อาชีวปริทัศน์-อาชีวะ-อุบล-04.jpg

อาชีวปริทัศน์-อาชีวะ-อุบล-05.jpg

อาชีวปริทัศน์-อาชีวะ-อุบล-06.jpg

อาชีวปริทัศน์-อาชีวะ-อุบล-07.jpg

อาชีวปริทัศน์-อาชีวะ-อุบล-08.jpg

อาชีวปริทัศน์-อาชีวะ-อุบล-09.jpg