guideubon

 

ม.อุบลฯ ผลิตขี้ผึ้งทากันน้ำกัดเท้า แจกผู้ประสบภัยน้ำท่วม

UBU-ขี้ผึ้งทากันน้ำกัดเท้า-01.jpg

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมผลิตขี้ผึ้งทาน้ำกัดเท้า แบบบรรจุตลับ เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานนำช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ป้องกันและบรรเทาการเจ็บป่วยจากโรคที่มาตามน้ำ

UBU-ขี้ผึ้งทากันน้ำกัดเท้า-02.jpg

โดย ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  นำอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันผลิตครีมทาน้ำกัดเท้า จำนวน 5,000 ตลับ พร้อมส่งมอบให้กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำไปมอบให้โรงพยาบาลในสังกัด แจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อไป

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวว่า ภายหลังจากจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับผลกระทบจากพายุโนรู ทำให้หลายพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลันเกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดอุบลราชธานีมีระดับน้ำที่สูง หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐเอกชนได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน

ในส่วนของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้ดำเนินการจัดขี้ผึ้งทากันน้ำกัดเท้า แบบบรรจุตลับ ซึ่งคณะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ร่วมกันผลิตขี้ผึ้งวิทฟิลด์ทากันน้ำกัดเท้าทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผสมสารเคมี การบรรจุ และติดฉลากผลิตรอบแรกจำนวน 5,000 ตลับ ส่งมอบให้กับสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีศูนย์ประสานงานช่วยเหลือ หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อนำแจกจ่ายช่วยชุมชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งต้องแช่น้ำเป็นเวลานาน ซึ่งเสี่ยงต่อการเป็นโรคน้ำกัดเท้า ดังกล่าว

UBU-ขี้ผึ้งทากันน้ำกัดเท้า-03.jpg

หน่วยงาน หรือศูนย์ประสานงานฯ ที่สนใจขอรับ ขี้ผึ้งทากันน้ำกัดเท้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-243301 ในวันเวลาราชการ

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี /  ข่าว

UBU-ขี้ผึ้งทากันน้ำกัดเท้า-04.jpg

UBU-ขี้ผึ้งทากันน้ำกัดเท้า-05.jpg