guideubon

 

UBU RISE 2019 งานมหกรรมการแสดงผลงานวิจัย และสินค้านวัตกรรม

UBU-RISE-2019-01.jpg

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมการแสดงผลงานวิจัย และสินค้านวัตกรรม จ.อุบลราชธานี 2562 หรือ งาน UBU Research and Innovations Expo 2019 : RISE 2019” ระหว่างวันที่ 2–3 กรกฎาคม 2562 ณ ลานอะควาเรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ

ชุตินันท์-ประสิทธิ์ภูริปรีชา-06.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ว่า เพื่อนำผลงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยออกมาเผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา Startup ในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในงานวิจัย งานพัฒนา นวัตกรรม และการบริการของมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น และเพื่อเป็นช่องทางในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับภาคเอกชนในพื้นที่ในอนาคตต่อไป

ชวลิต-ถิ่นวงศ์พิทักษ์-02.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ กล่าวว่า สำหรับการจัด “งานมหกรรมการแสดงผลงานวิจัย และสินค้านวัตกรรม จ.อุบลราชธานี 2562 หรือ งาน UBU Research and Innovations Expo 2019 : RISE 2019” หรือที่เราเรียกกันติดปากว่างาน UBU RISE ซึ่งจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทุกปี และในปีนี้จัดมาเป็นปีที่ 4 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่สร้างและพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาจัดแสดง และเปิดโอกาสให้เอกชน SME และผู้ประกอบการทั่วไปที่สนใจมาศึกษา ตลอดจนนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้ โดยจะจัดให้มีการขอสิทธิ์การใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์ในงานได้เลย นอกจากนี้ยังเป็นเวทีให้เหล่าผู้ประกอบการ Startups ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างขึ้นได้แสดงผลงาน และสินค้าใหม่ๆ ของตัวเองด้วย

UBU-RISE-2019-02.jpg

งานมหกรรมการแสดงผลงานวิจัย และสินค้านวัตกรรม จ.อุบลราชธานี 2562 มีกำหนดจัดขึ้น 2 วัน ได้แก่วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 เป็นการแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่พร้อมให้เอกชนนำไปต่อยอดทางธุรกิจ ประกอบด้วย ผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านอาหารและเภสัชกรรม ด้านเกษตรกรรม และด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ซึ่งมีจำนวนผลงานกว่า 30 ผลงาน การออกร้านแสดงสินค้า และจำหน่ายสินค้าด้านนวัตกรรม ของผู้ประกอบการ Startup ชั้นนำในภูมิภาค ในพื้นที่แสดงสินค้าของผู้ประกอบการใหม่กลุ่ม Startup ในพื้นที่ พบกับ Startup ที่สามารถนำเทคโนโลยีต่างๆมาพัฒนาให้เป็นสินค้าไฮเทคและซื้อหาสินค้านวัตกรรมสุดล้ำภายในงาน การออกบูธหน่วยงานร่วมต่างๆ ที่พร้อมยื่นโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ที่สนใจนำนวัตกรรมไปเป็นสินค้า

UBU-RISE-2019-03.jpg

ในวันที่ 3 กรกฎาคม มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ Talk show Startup ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ เพื่อเปิดโอกาสแห่งการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจ Startup โดย คุณพอล ภัทรพล ศิลปาจารย์ "SME ไทยไร้ขีดจำกัด" Work Shop อาหารนวัตกรรม จากการรังสรรค์อาหารโดยวัตถุดิบจากสินค้านวัตกรรมที่จัดแสดงในงาน โดยเชฟชื่อดังเชฟกณะทะเหล็ก บุญธรรม ภาคโพธิ์ การ Debate “ปลดล็อกงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง” โดยนักวิจัยและบริษัทเอกชนชั้นนำในพื้นที่

UBU-RISE-2019-04.jpg

นอกจากนี้ ท่านยังจะพบกับกิจกรรมความบันเทิงตลอดการจัดงาน ทั้งเวทีกลางและพื้นที่จัดนิทรรศการ ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ - เอกชน ภาคการเงินและสถาบันการศึกษา จึงถือได้ว่าเป็นการงานมหกรรมแสดงผลงานวิจัย และสินค้านวัตกรรม Startup ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งนี้

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

UBU-RISE-2019-05.jpg

UBU-RISE-2019-06.jpg

UBU-RISE-2019-07.jpg

UBU-RISE-2019-08.jpg

UBU-RISE-2019-09.jpg

UBU-RISE-2019-10.jpg

UBU-RISE-2019-11.jpg

UBU-RISE-2019-12.jpg

UBU-RISE-2019-13.jpg

UBU-RISE-2019-14.jpg

UBU-RISE-2019-15.jpg

UBU-RISE-2019-16.jpg

UBU-RISE-2019-17.jpg

UBU-RISE-2019-18.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511