guideubon

 

รร.อำนาจเจริญ ชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯ ตอบปัญหากฎหมายวันรพี

วันรพี2563-อำนาจเจริญ-01.jpg

วันที่ 4 กันยายน 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันรพี2563-อำนาจเจริญ-02.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน และ นายวัชรพงศ์ วงศ์เสน่ห์ นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงาน โดยมีนักเรียน ตัวแทนโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 116 ทีม

วันรพี2563-อำนาจเจริญ-03.jpg

ผลปรากฏว่า โรงเรียนอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน โดยมี อาจารย์ขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 

อาจารย์ขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดมาอย่างต่อเนื่องมาทุกปี เพื่อน้อมรำลึกคุณความดีและเทิดพระเกียรติคุณ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงเป็นปรมาจารย์ด้านกฎหมายและเป็นบิดาแห่งกฎหมายไทย

ในปี 2563 คณะนิติศาสตร์ ได้รับพระบรมราชานุญาตจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานถ้วยรางวัล แก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ

นับเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจจากโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 116 ทีม แสดงให้เห็นว่า เยาวชนรุ่นใหม่ได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงความยุติธรรม ความถูกต้อง และการที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายมากยิ่งขึ้น

อีกทั้ง ยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และส่งเสริมให้นักเรียนที่สนใจในวิชากฎหมาย มีเวทีในการแสดงออก พัฒนาศักยภาพ ความรู้ ประสบการณ์ ในสายวิชากฎหมาย ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ต่อไป

วันรพี2563-อำนาจเจริญ-04.jpg

นายวัชรพงศ์ วงศ์เสน่ห์ นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของกิจกรรมในงานโครงการจัดให้มีการแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติคุณ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ บิดาแห่งกฎหมายไทย นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา และศิษย์เก่า เป็นต้น

ส่วนการจัดการแข่งขัน รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดำเนินการตามกติกา โดยแบ่งคำถามออกเป็น 20 ข้อ คำถามเนื้อหาเกี่ยวกับ กฎหมายเเพ่งเเละพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง กระบวนการพิจารณาคดี กฎหมายพิเศษว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ กฎบัตรอาเซียน และภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย เป็นต้น

สำหรับผลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2563 ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ พร้อมเข้ารับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนหนองขอนวิทยา จ.อุบลราชธานี ได้รับถ้วยรางวัล จากประธานศาลฎีกา พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท และ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล จ.อุบลราชธานี ได้รับถ้วยรางวัลจาก นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมป์ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท

ทั้งนี้ นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และครูผู้ควบคุมทีมทุกคนได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

เพลิน วิชัยวงศ์ / ข่าว
เทอดภูมิ ทองอินทร์ /ภาพ

วันรพี2563-อำนาจเจริญ-05.jpg

วันรพี2563-อำนาจเจริญ-08.jpg

วันรพี2563-อำนาจเจริญ-06.jpg

วันรพี2563-อำนาจเจริญ-07.jpg