guideubon

 

มหัศจรรย์ฝาแฝด สอบติดแพทย์ ม.อุบลฯ ปี 2563 ทั้งคู่

ฝาแฝด-แพทย์อุบล-01.jpg

สองนักศึกษาคู่แฝดลูกกตัญญูสู้ชีวิต เก่งแพ็คคู่ จากโรงเรียนอำนาจเจริญ มีความโดดเด่นด้านการเรียน สามารถสื่อสารได้ 3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ มีความมุ่งมั่น ขยันอดทน สู้ชีวิต ดูแลบุพการีที่ป่วยโรคอัมพฤกษ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในพลังที่ช่วยผลักดันอยากเรียนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมก้าวสู่ความสำเร็จ 2 พี่น้องจับมือเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตร์ โครงการร่วมผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งกำหนดเปิดภาคการศึกษา ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563

ฝาแฝด-แพทย์อุบล-02.jpg

น.ส.เมลิสสา หยก เชง โห้ และ น.ส.วาเนสซา หยก เถง โห้  สองนักศึกษาคู่แฝด อายุ 18 ปี ภูมิลำเนา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ บุตรสาวของ นายยิน จวอง โห้ อายุ 56 ปี (มาเลเซียเชื้อสายจีน) และ คุณแม่ณิชชานันทร์ เลิศศิริพัฒน์ชัย อายุ 44 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป

คุณแม่ณิชชานันทร์ กล่าวว่า ช่วงวัยเด็กครอบครัวพาลูกๆ คู่แฝดย้ายจากประเทศมาเลเซีย มาพักอาศัยที่บ้านญาติที่จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเริ่มฝึกเรียนภาษาไทยในชั้นประถมปีที่ 4 มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาตนเองจนการเรียนอยู่ในลำดับต้นๆ ของห้อง เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าแข่งขันทักษะ การประกวดโครงงาน สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนประถาศึกษามาอย่างต่อเนื่อง

ด้วยเป็นผู้มีความสามารถด้านวิชาการ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ช่วงเรียนมัธยมศึกษาที่โรงเรียนอำนาจเจริญ เมลิสสา – วาเนสซา ได้รับโอกาสเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการในเวทีระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง มีเกียรติบัตรรางวัลมากกว่า 150 แผ่น โดยคู่แฝดนำเงินรางวัลที่ได้จากการแข่งขันต่างๆ และทุนการศึกษามาแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัว อาทิ ค่าเทอม ค่าอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น ซึ่งทั้งสองยึดมั่นในความพอเพียงมาโดยตลอด

ฝาแฝด-แพทย์อุบล-03.jpg

ลูกคู่แฝดทั้ง 2 คน ได้ผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ในระดับดีเยี่ยม ส่วนผลการเรียนตลอดหลักสูตร 3.93 และ 3.85 หลังจากที่พ่อป่วยเป็นอัมพฤกษ์ แม่จึงเป็นเสาหลักในการหารายได้เลี้ยงครอบครัว โดยการทำงานรับจ้างทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีลูกสาวคู่แฝดดูแลพ่อที่ป่วยเรื่อยมาตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 6 จนถึงปัจจุบัน

เมลิสสา – วาเนสซา 2 นักศึกษาคู่แฝด กล่าวว่า เราทั้งสองมีความตั้งใจตั้งแต่แรกในการอยากเข้าศึกษาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้วยบางส่วนมีความชื่นชอบในวิชาวิทยาศาสตร์ อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมา มีโอกาสได้พาพ่อไปโรงพยาบาล ซึ่งแพทย์ได้สื่อสารกับพ่อเป็นภาษาอังกฤษเห็นท่านมารอยยิ้มและความสุขดี จึงทำให้ตนอยากเป็นหมอรักษาคน ให้มีความสุขเช่นกัน อยากดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่สบายเพราะที่ผ่านมาเราก็ได้รับการดูแลช่วยเหลือมาเช่นเดียวกัน

รู้สึกดีใจและภูมิใจที่เราทั้งสองสามารถเข้าศึกษาได้ใน หลักสูตรแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาในวิชาชีพ ตนจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และนำความรู้ในวิชาชีพมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม จะเป็นแพทย์ที่ดีเพื่อชาวชนบท ขอบคุณคณาจารย์ที่อบรมสั่งสอนความรู้แก่ศิษย์ จนทำให้เราทั้งสองก้าวมาถึงความสำเร็จในการเข้าศึกษาในสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้

ฝาแฝด-แพทย์อุบล-04.jpg

นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 “กันเกรา ช่อที่ 33” เมลิสสา – วาเนสซา 2 นักศึกษาคู่แฝด ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ขยันอดทน หนึ่งในลูกกตัญญูที่ดูแลบุพการีผู้ให้กำเนิด เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นแรงบันดาลใจในการเรียน จนก้าวสู่ความสำเร็จเบื้องต้นของการเข้าศึกษา และเป็นอีกหนึ่งสีสันน้องใหม่ ปี 2563 ซึ่งก่อนหน้านี้ ปีการศึกษา 2559 ก็มีนักศึกษาแพทย์คู่แฝด เล็ก-ใหญ่ นายวัชรพงษ์ และนายวัชรศักดิ์ เมืองหงษ์ ซึ่งปัจจุบันกำลังศึกษา ชั้นปีที่ 5 หลักสูตรแพทยศาสตร์ โครงการร่วมผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เช่นเดียวกัน

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว