guideubon

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ จัด “งานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี 2561”

วันเทคโนโลยีวิศวกรรม-En-Tech-Day-01.jpg

วันที่ 18 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย กันยาวุธ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี 2559 En Tech Day 2018 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสู่ชุมชน เพื่อประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธนรัฐ ศรีวีระกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ต่อประชาชนในชุมชน ให้มีความปลอดภัย มีสุขภาพที่ดี และมีความสุข

วันเทคโนโลยีวิศวกรรม-En-Tech-Day-02.jpg

สำหรับภายในงานกำหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการงานวิจัยและบริการวิชาการของอาจารย์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งในปีนี้มีมีผลงานจาก 40 สถาบันการศึกษา ที่สนใจและส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ทั้งสิ้นจำนวน 105 ผลงาน และผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 95 ผลงาน ประกอบด้วย สิ่งประดิษฐ์ ระดับก่อนอุดมศึกษา จำนวน 33 ผลงาน และระดับอุดมศึกษา จำนวน 17 ผลงาน และ โครงงาน ระดับก่อนอุดมศึกษา จำนวน 29 ผลงาน และระดับอุดมศึกษา จำนวน 16 ผลงาน

วันเทคโนโลยีวิศวกรรม-En-Tech-Day-03.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนรัฐ ศรีวีระกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการจัด “งานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี 2559” En Tech Day 2018 ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยกิจกรรมส่วนหนึ่งคือการมุ่งเน้นให้มีการแข่งขัน เพื่อเป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สติปัญญา ปฏิภาณไหวพริบในการคิดค้น และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยมีกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ควายตู้ มีผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 14 ทีม การแข่งขันการโยนไข่ จำนวน 42 ทีม การแข่งขันออกแบบสะพานจำลอง จำนวน 43 ทีม การแข่งขันจรวดขวดน้ำ จำนวน 48 ทีม การแข่งขันช่างคอมตัวจิ๋ว จำนวน 31 ทีม และการแข่งขันตอบปัญหารเชิงวิศวกรรม จำนวน 29 ทีม สร้างความสนุกสนานประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน กองเชียร์ผู้แข่งขัน และผู้ที่สนใจต้องการชมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ๆ จำนวนมากเข้าชมงานและการแข่งขัน

วันเทคโนโลยีวิศวกรรม-En-Tech-Day-04.jpg

ในปีนี้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ยังได้รับเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้ความกรุณานำผลงานมาจัดแสดงภายในงานจำนวนมาก ตลอดจนการเล่นเกม และตอบปัญหาชิงรางวัลภายในงานอีกมากมาย และพิเศษในปีนี้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เปิดให้ผู้เข้าชมงานเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาควิชาต่างๆ ได้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของเราต่อไป

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว