guideubon

 

ราชภัฏอุบลฯ เปิดศูนย์ประสานงาน เตรียมเป็นเจ้าภาพกีฬามหา'ลัย ปี 62

ราชภัฎอุบลราชธานีเกมส์-2562-01.jpg

วันที่ 17 มกราคม 2561 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธาน และตัดริบบิ้นเปิดเปิดศูนย์ประสานงานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 "ราชภัฎอุบลราชธานีเกมส์" โดยมี ผศ.ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ให้เกียรติร่วมพิธี ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม "ราชภัฎอุบลราชธานีเกมส์" ที่จะจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2562

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี