guideubon

 

พิธีเปิดสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี แห่งใหม่

สำนักงาน-หอการค้าอุบล-01.jpg

วันที่ 26 มีนาคม 2565 นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีแห่งใหม่ โดยมีคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คณะกรรมการหอการไทย คุณสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมในพิธีเปิด ณ บริเวณโครงการอุบลสแควร์ ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง  อุบลราชธานี

สำนักงาน-หอการค้าอุบล-05.jpg

นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงประวัติความเป็นมาโดยย่อของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีว่า หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ยื่นจดทะเบียน ก่อตั้งครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2528 ซึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2528 จังหวัดอุบลราชธานี โดยท่านผู้ว่าฯ ดนัย เกตุสิริ ได้มีการเชิญ นักธุรกิจอุบล ในสาขาต่างๆ เช่น สาขาเกษตร ,พาณิชย์ ,การเงิน, อุตสาหกรรม , สาขาการขนส่ง มาประชุมหารือกัน ถือเป็นการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ ชั่วคราว

ต่อมา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2529 มีการเรียกประชุมใหญ่ และเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าชุดถาวร ประจำปี 2529-2530 ผลการประชุมครั้งนั้น ได้ประธานหอการค้าคนแรก คือ นายยงศักดิ์ พรวัฒนากูร และเลขาธิการหอการค้าคนแรกคือ นายสมชาย สุรพัฒน์ ตลอดเวลาที่ผ่านมา 36 ปี มีประธานหอการค้าทั้งหมด 10 ท่าน กระผมเป็นคนที่ 11 ในวาระปีบริหาร 2564 – 2565 ครับ

นับตั้งแต่ก่อตั้งหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีมานั้น สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้ตั้งอยู่ที่ “อาคารอุบลวานิชสมาคม” และตลอดระยะเวลา 30 กว่าปีที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีนับว่า มีความผูกพันกับอุบลวานิชสมาคมเป็นอย่างมาก แต่ด้วยสถานที่ที่ค่อนข้างคับแคบ ดังนั้น เพื่อความสะดวก ในการบริหารจัดการองค์กร ที่เติบโตขึ้น เพื่อเตรียมต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง และเพื่อให้เป็นจุดประสานงานที่สะดวกยิ่งขึ้น สอดคล้องกับการทำงานในยุคปัจจุบัน

สำนักงาน-หอการค้าอุบล-03.jpg

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้มีการประชุมหารือกันและตัดสินใจ ย้ายสำนักงานแห่งใหม่ มาอยู่ที่ “โครงการอุบลสแควร์ อาคาร J101 เลขที่ 941/26 -27 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ”ซึ่งก็คือ ที่นี่นั่นเองครับ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ2562 ที่ผ่านมา ซึ่งประธานหอการค้าฯ ในขณะนั้น คือ ท่านประธานนิมิต สิทธิไตรย์ 

สำนักงาน-หอการค้าอุบล-06.jpg

ด้านนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวแสดงความชื่นชม คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้มุ่งมั่น ทุ่มเท ขับเคลื่อนองค์กรหอการค้าให้เป็นที่เชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดมาตลอดระยะเวลา 37 ปี

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทการทำงานของหอการค้าจังหวัดให้เกิดความเข้มแข็ง และร่วมกับหอการค้าจังหวัด ขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ภายใต้แนวทาง Connect the Dots เพื่อสร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดให้เป็นรูปธรรมต่อไป

สำนักงาน-หอการค้าอุบล-02.jpg

สำนักงาน-หอการค้าอุบล-04.jpg