guideubon

 

กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 9 องค์กร ผนึกกำลังหนุนยุทธศาสตร์พัฒนา จ.อุบลฯ

อุบล-รวมใจ-พัฒนาเมือง-01.jpg

วันที่ 12 มีนาคม 2561 ที่โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รวมตัวกันของภาคเอกชนในจังหวัดอุบลฯ จากเดิมมี 5 องค์กร ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรม , หอการค้า , ชมรมธนาคาร , บจก.ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี และ สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลฯ ได้ประชุมกันเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 ในโอกาสครบรอบ 1 ปี ในการรวมพลัง 5 องค์ ที่มีนายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้า เป็นประธานกลุ่มขับเคลื่อน

อุบล-รวมใจ-พัฒนาเมือง-02.jpg

ประชุมเห็นพ้องกันว่า ควรมีการผลัดเปลี่ยนประธานขับเคลื่อนฯ ที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ เป็นประธานกลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งกำหนดจัดประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป

อุบล-รวมใจ-พัฒนาเมือง-03.jpg

ในการนี้ ได้เชิญหน่วยงานภาคเอกชนอื่นๆ เข้ามาร่วมขับเคลื่อนช่วยกัน จากเดิม 5 องค์กร เป็น 9 องค์กร ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรม , หอการค้า , ชมรมธนาคาร , บจก.ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี ,สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลฯ, และเพิ่มอีก 4 องค์กร คือ กลุ่มบิสคลับ , สภาทนายความจังหวัดอุบลฯ , สมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี และ กลุ่ม NYC โดยใช้ชื่อกลุ่มว่า “กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 9 องค์กร จ.อุบลราชธานี” ทำหน้าที่รวมตัวกันเพื่อประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกิดการพัฒนาภายในภาคเอกชน

อุบล-รวมใจ-พัฒนาเมือง-04.jpg

ซึ่งองค์กรที่จัดตั้งขึ้น สามารถจัดทำโครงการต่างๆ ภายใต้รูปแบบการทำงานของภาคเอกชน เช่น การจัดตั้งบริษัทเพื่อทำกิจกรรมด้านการพัฒนาเมืองอุบลฯ ให้เป็นรูปธรรม และสามารถอาศัยหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนได้ตามแต่ละโอกาส ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ได้โดยเร็ว และสามารถระดมทรัพยากรได้เร็วกว่าภาคราชการ โดยแนวทางคือการทำกิจกรรมหรือโครงการใดๆ ร่วมกันเพื่อการพัฒนาเมืองอุบลฯ เป็นหลัก และไม่ขัดต่อธุรกิจเดิมที่มีอยู่แล้ว

อุบล-รวมใจ-พัฒนาเมือง-05.jpg

นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ ประธานกลุ่มองค์กรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 9 องค์กร จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า หลังจากที่คณะกรรมการ เดินทางไปศึกษาดูงานที่ จ.อุดรธานี และ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 2-4 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา เห็นว่าแนวความคิดการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในตัวเมืองที่จังหวัดขอนแก่น หรือ ขอนแก่นโมเดล สมควรนำมาปรับใช้ ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี เพื่อแก้ไขปัญหารถติดในตัวเมืองในอนาคต และพัฒนาให้เป็น สมาร์ท ซิตี้

อุบล-รวมใจ-พัฒนาเมือง-07.jpg

ส่วนเรื่องการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ พัฒนาเมือง เพื่อรองรับการจัดทำโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ตามแนวทางขอนแก่นโมเดล ที่ไปศึกษาดูงานมา เพื่อให้ทุกกลุ่มสามารถระดมความคิดเห็น และทุนทรัพย์ในการร่วมจัดตั้ง และเพื่อให้การขับเคลื่อนเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม จะได้ดำเนินการต่อไป

อุบล-รวมใจ-พัฒนาเมือง-08.jpg

และเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์กันระหว่างองค์กร ทางกลุ่มจะกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาภายในของกลุ่มขับเคลื่อนฯ 9 องค์กรในวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 โดยทั้ง 9 องค์กรส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกลุ่มขับเคลื่อนฯ

อุบล-รวมใจ-พัฒนาเมือง-06.jpg

สำหรับแผน การกำหนดปฏิทินในการทำงานของกลุ่มขับเคลื่อนฯ เพื่อให้ทุกคนมองเห็นปฏิทินการทำงานจะเสนอให้ใช้โปรแกรม กูเกิ้ล คาแรนด้า เพื่อให้ทุกคนสามารถเห็นปฏิทินออนไลน์ร่วมกัน ส่วนการขับเคลื่อนงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ปีนี้ ทางกลุ่มฯ จะเสนอรับผิดชอบในเรื่องของ ที่นั่ง วีไอพี เพื่อให้เห็นศักยภาพการทำงานของภาคเอกชน ในการจัดการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น พร้อมทั้งการใช้สอยพื้นที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า เช่น ควรผลักดันให้อาคารเบญจมะมหาราชเก่า เป็นพิพิธภัณฑ์อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งทางกลุ่มจะได้เสนอกับทางจังหวัดต่อไป พร้อมทั้ง ให้แต่ละองค์กรส่งรายชื่อ 5-8 คน เป็นคณะกรรมการกลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 9 องค์กร จ.อุบลราชธานี ในครั้งนี้

ชลธิษ จันทร์สิงห์
สมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี
รายงาน