guideubon

 

ตั้งบริษัท อุบลรวมใจพัฒนาเมือง ทุนเริ่มต้น 20 ล้านบาท

ตั้งบริษัท-อุบลรวมใจพัฒนาเมือง-01.jpg

เมื่อวันที่ 10 เมษยน 2561 เวลา 09.39 น. ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งประกอบด้วย 9 องค์กรภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมอุบลราชธานี, หอการค้าอุบลราชธานี, ชมรมธนาคารอุบลราชธานี, บจก.ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี, สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุบลราชธานี, กลุ่มบิสคลับ, สภาทนายความจังหวัดอุบลฯ,  สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่ม YEC พร้อมด้วยสมาชิก ของกลุ่ม 9 องค์กร ได้เดินทางที่สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อจดทะเบียน “บริษัท อุบลรวมใจพัฒนาเมือง จำกัด” ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ตั้งบริษัท-อุบลรวมใจพัฒนาเมือง-03.jpg

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในครั้งนี้ เพื่อดำเนิการการขับเคลื่อนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง ในรูปแบบการทำงานของภาคเอกชน พร้อมกับเปิดโอกาสให้ภาครัฐสามารถสนับสนุนได้ตามโอกาส โดยเฉพาะโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถระดมทรัพยากรได้เร็วกว่าภาคราชการ โดยแนวทางโครงการต่างๆ ที่จะจัดทำขึ้น ต้องสอดคล้องกับการพัฒนาเมืองอุบลฯ เป็นหลัก และไม่ขัดต่อธุรกิจเดิมที่มีอยู่แล้ว

urcd-smart-bus-01.jpg

สมาชิกกลุ่มขันเคลื่อนฯ ภายใช้การนำของ นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ ประธานกลุ่มองค์กร ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารองค์กร เดินทางไปจดทะเบียน ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น จำนวน 20 ล้านบาท โดยการระดมทุนจากสมาชิก เครือข่าย และผู้ที่สนใจร่วมลงทุน โดยโครงการแรก จะลงทุนในเรื่องระบบขนส่งมวลชนภายในตัวเมือง จ.อุบลราชธานี เพื่อแก้ไขปัญหารถติดในตัวเมืองในอนาคต รวมถึงโครงการต่างๆ ที่ทาง “บริษัท อุบลรวมใจพัฒนาเมือง จำกัด” ได้แถลงไปก่อนหน้านั้น

ตั้งบริษัท-อุบลรวมใจพัฒนาเมือง-02.jpg

จากนั้น คณะกรรมการและสมาชิก ได้เดินทางไปสักการะศาลหลักเมือง เพื่อเป็นสิริมงคล ในการจัดตั้ง“บริษัท อุบลรวมใจพัฒนาเมือง จำกัด” ในครั้งนี้ด้วย