guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ เซ็นต์ MOU โอเรียนเต็ล ส่ง นศ.ฝึกงานประสบการณ์จริง

อาชีวะอุบล-โอเรียนเต็ล-01.jpg

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กับโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร โดยตกลงที่จะร่วมมือทางวิชาการในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในโรงแรมในตำแหน่ง การปฏิบัติงานห้องอาหาร (food & Beverage) และการปฏิบัติงานฝ่ายแม่บ้าน ( Housekeeping)

อาชีวะอุบล-โอเรียนเต็ล-02.jpg

ระหว่างการฝึกประสบการณ์นั้น ทางโรงแรมได้ให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ พร้อมกับสามารถเข้ารับการอบรมเช่นเดียวกับพนักงานประจำ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ได้จากประสบการณ์จริง ซึ่งเมื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์เสร็จสิ้น ก็จะมีการประเมินผลการทำงาน พร้อมออกใบรับรองให้แก่นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตร เพื่อการันตรีว่าเป็นผู้มีคุณภาพในการทำงานและพร้อมเข้าสู่สถานประกอบการอื่นได้อย่างมั่นใจ

อาชีวะอุบล-โอเรียนเต็ล-06.jpg

ดร.ธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้นำนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ในหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม ที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล จำนวน 3 รุ่น รวม 22 คน และปีที่ผ่านมา นักศึกษาสามารถบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานประจำของโรงแรม จำนวน 4 คน ได้รับค่าตอบแทนมากกว่า 30,000 ต่อเดือน โดยล่าสุดปัจจุบันมีนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปีการศึกษา 2560 นี้จำนวน 11 คน เดินทางเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย และกำหนดเริ่มฝึกงานในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 – 26 กุมภาพันธ์ 2561

อาชีวะอุบล-โอเรียนเต็ล-03.jpg

ในอนาคต วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วางเป้าหมายร่วมกันระหว่างโรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล ในการรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โดยเบื้องต้นจะส่งครูในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เข้าฝึกประสบการณ์จริง เพื่อนำไปต่อยอดในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และนำนักศึกษาในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 4 คนเข้าฝึกประสบการณ์ด้านอาหาร ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งจะเริ่มในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานจากประสบการณ์จริงกับโรงแรมชั้นนำ 5 ดาวอย่างโรงแรม แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร

อาชีวะอุบล-โอเรียนเต็ล-04.jpg

โรงแรม แมนดาริน โอเรียนเต็ล หรือชื่อเดิม (โรงแรมโอเรียนเต็ล ) ได้รับการขนานนามให้เป็นโรงแรมสุดหรูที่สุดในโลก พร้อมทั้งความสะดวกสบายในศตวรรษที่ 21 ที่ได้รับรางวัลการันตรีคุณภาพ อาทิ รางวัล “โรงแรมในเมืองที่ดีที่สุดในเอเชีย” และเป็นหนึ่งใน “สุดยอด 20 โรงแรมในระดับโลก” ที่มีลักษณะเด่นตลอดระยะเวลา 140 กว่าปีที่ผ่านมา ในการให้บริการที่เป็นเลิศ และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

อาชีวะอุบล-โอเรียนเต็ล-05.jpg