guideubon

 

เจ็ทสกีเกือบร้อยลำ ร่วมงาน อุบลเจ็ทสกี ตามรอยวังพญานาคที่สามพันโบก

อุบลเจ็ตสกี-วังพญานาค-สามพันโบก-04.jpg

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีเปิดงาน อุบล “เจ็ทสกี” ตามรอยวังพญานาคที่สามพันโบก เริ่มออกทริปขี่เจ็ทสกีชมความงามของแก่งหินที่เต็มไปทั้งสองข้างลำน้ำโขง พร้อมผ่าน อุทยานธรณีผาชัน-สามพันโบก แล้ว โดยมีนักเล่นเจ็ทสกีร่วมงานกว่า 85 ลำ ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

อุบลเจ็ตสกี-วังพญานาค-สามพันโบก-05.jpg

พลตรี หม่อมเจ้า จุลเจิม ยุคล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน กล่าวให้โอวาทและผู้ร่วมกิจกรรมในงาน อุบลเจ็ทสกี ตามรอยวังพญานาคที่สามพันโบก โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับองค์ประธานในพิธี และผู้ร่วมกิจกรรม นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน ณ บริเวณท่าน้ำวัดโขงเจียม ตำบลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลเจ็ตสกี-วังพญานาค-สามพันโบก-06.jpg

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับนายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ/ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายศุภราช วิริยะสืบพงศ์ กรรมการบริหารจังหวัดอุบลราชธานี และประธานชมรมกีฬาทางน้ำจังหวัดอุบลราชธานี แขกผู้มีเกียรติจากผู้แทนหน่วยงานทุกภาคส่วน ประชาขน และสื่อมวลชน ร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมปล่อยตัว ขบวนออกทริป ขี่เจ็ทสกีชมความงามของแก่งหินที่เต็มไปทั้งสองข้างทางลำน้ำโขง ผ่าน อุทยานธรณีผาชัน-สามพันโบก ซึ่งกำลังขอเป็นมรดกโลก ตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่วางไว้

อุบลเจ็ตสกี-วังพญานาค-สามพันโบก-07.jpg

อุบลเจ็ทสกี ตามรอยวังพญานาคที่สามพันโบก มีนักเล่นเจ็ทสกีร่วมงานกว่า 85 ลำ ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พบกับดารา นักเจ็ทสกีระดับประเทศ คุณเปิ้ล นาคร และครอบครัว, คุณกาย รัชชานนท์ -คุณฮารุ สุประกอบ และครอบครัว และนักกีฬาเจ็ทสกี ระดับประเทศอีกมากมาย ร่วมทริปเจ็ทสกี ในงานนี้ด้วย โดยใช้เส้นทางการขับขี่ทัวร์ริ่งเจ็ทสกี และท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสิรินธร, อำเภอโขงเจียม และ อำเภอโพธิ์ไทร ซึ่งนักเจ็ทสกีจะได้ชมความงามตามธรรมชาติ ตลอดเส้นทางถึงอุทยานผาชัน สามพันโบก และยังได้สัมผัส ประสบการณ์ใหม่ ที่จะไม่มีวันลืม 

อุบลเจ็ตสกี-วังพญานาค-สามพันโบก-08.jpg

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนยากจนของโรงเรียนในเขตอำเภอสิรินธร และอำเภอโขงเจียม สืบเนื่อง จังหวัดอุบลราชธานี ได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ในปี 2568 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีหันมาสนใจ ด้านการกีฬา อีกทั้งยัง นำมิติด้านการกีฬา มาเป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด เป็น "Sport City" ในอนาคต หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการ เตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น ในรูปแบบ Sport Tourism เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ กีฬาทางน้ำ ตามลำโขง