guideubon

 

ตม. เปิดสถานีย่อยใจกลางเมืองอุบล ราชภัฏฯ จัดให้

ตม-ตรวจคนเข้าเมือง-ราชภัฏอุบล-01.jpg

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “สถานีตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี” ณ อาคารวิทยบริการ (ด้านหลังห้องโกมุทเดิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยความร่วมมือของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

พรรณศักดิ์-วรวิบูลย์สวัสดิ์-01.jpg

พ.ต.อ.พรรณศักดิ์ วรวิบูลย์สวัสดิ์ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงความเป็นมาของสถานีย่อยฯ ในการให้บริการแก่บุคคลต่างด้าว ในด้านการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว การตรวจลงตรา และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา การรับแจ้งคนต่างด้าว เข้าพัก อาศัยของเจ้าบ้าน ผู้ครอบครองเคหะสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม เป็นต้น เป็นการให้บริการเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว (One Stop Service)

ธรรมรักษ์-ละอองนวล-03.jpg

ขณะเดียวกัน รองศาสตราจารย์ ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า การบริการร่วมกับ ตม. ครั้งนี้ สอดคล้องตามนโยบายของจังหวัดและเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ต้องการจะให้มหาวิทยาลัยเป็นสมบัติของสังคม มีส่วนร่วมในการให้บริการและพัฒนาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านพันธกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาและบุคลากร นอกจากนี้ ยังเป็นหนึ่งในกิจกรรรมที่ช่วยจะสนับสนุนและเตรียมการในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ อุบลราชธานี 2025 อีกด้วย

ปฏิพัทธ์-สุบรรณ-ณ-อยุธยา-01.jpg

ด้าน พลตำรวจตรี ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 ได้ขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด ซึ่งจะเป็นการยกระดับขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพตามยุทธศาสตร์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในเรื่องการบริหารจัดการที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อให้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานที่สามารถบริการด้วยมาตรฐานสากล ดูแลความมั่นคงด้วยใจ เพื่อให้ไทยเป็นมาตุภูมิที่มั่นคงปลอดภัย (Serve with Standard Safeguard with Integrity)

ตม-ตรวจคนเข้าเมือง-ราชภัฏอุบล-02.jpg

สถานีตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี (ส่วนแยกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี) เปิดให้บริการระหว่างวันจันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยคาดว่าจะสามารถรองรับการให้บริการของประชาชนและชาวต่างชาติในจังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ ในการดำเนินกิจกรรม ต่างๆ ร่วมกัน เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชุมชนและสังคมต่อไป

ตม-ตรวจคนเข้าเมือง-ราชภัฏอุบล-03.jpg

Ubon Ratchathani Immigration (Branch Office) is located at Academic Resources and Information Technology Center building, Ubon Ratchathani Rajabhat University. Office hours: Monday to Friday 8.30 - 16.30 We provide visa extension service, re - entry permit, and other foreign services.