guideubon

 

ผู้ว่าฯ อุบลฯ หารือเจ้าแขวงจำปาสัก ตั้ง HUB สนับสนุน SMEs

UBON--HUB-SMEs-01.jpg

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ที่โรงแรมจำปาสักแกรนด์ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รอง ผวจ.อุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน 1 พบปะหารืออย่างไม่เป็นทางการกับ ท่านบุญถอง ดีวิไซ เจ้าแขวงจำปาสัก และคณะ เกี่ยวกับการจัดตั้งจังหวัดอุบลราชธานี เป็น HUB เพื่อเป็นศูนย์กลาง Support @Rescue network ของ SMEs โดยการส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุน ความร่วมมือทางด้านการค้า การลงทุน เพื่อพัฒนาสินค้า ผู้ประกอบการ ให้ได้มาตรฐานสร้างรายได้ใหักับประขาชน ทั้ง 2 ฝ่าย

UBON--HUB-SMEs-02.jpg

UBON--HUB-SMEs-03.jpg