guideubon

 

พ่อเมืองอุบลฯ ให้ทุกหน่วยงานป้องกันน้ำท่วมอย่างเต็มที่

น้ำท่วม-อุบล-2559-01.jpg

สถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำมูล วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 18.00 น. ที่สถานี M7. ใต้สะพานเสรีประชาธิปไตย วัดได้ 111.68 เมตร (รทก.) ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 0.32 เมตร (รทก.) โดยแม่น้ำมูลและแม่น้ำชี มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้น้ำมูลน้อยเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนชุมชนวังแดง เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

น้ำท่วม-อุบล-2559-06.jpg

ด้านนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ได้ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการป้องกันบริเวณจุดเสี่ยง โดยได้เตรียมเครื่องสูบน้ำ และวางแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วมอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนในบางพื้นที่ที่มีบ้านพักอาศัยติดริมตลิ่งแม่น้ำมูล ให้ระมัดระวังและติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง และหากได้รับความเดือดร้อนจากน้ำล้นตลิ่ง ขอให้แจ้งหน่วยงานจากทางท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด เพื่อขอความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

น้ำท่วม-อุบล-2559-07.jpg

ปริมาณน้ำที่ฝายหัวนา (ห้วยขะยุง อ.วารินฯ) เท่ากับ 119% เกินปริมาณที่กักเก็บ 19% มวลน้ำนี้จะมาถึง จ.อุบลฯ ใช้เวลาประมาณ 3 วัน แม้ไม่มีฝนตกที่อุบลฯ แต่ก็จะส่งผลให้ระดับน้ำสูงขึ้น

น้ำท่วม-อุบล-2559-02.jpg

น้ำท่วม-อุบล-2559-03.jpg

น้ำท่วม-อุบล-2559-04.jpg