guideubon

 

ผลงาน นศ.ราชภัฏอุบลฯ ชนะเลิศ! งาน Ubon Eat & Art Fest 2022

eat-art-fest-01.jpg

วันที่ 3 กันยายน 2565 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการจัดงานแถลงข่าว และเปิดงาน อุบล อีทแอนด์อาร์ต เฟส (Ubon Eat&Art Fest: A Part of Ubon Art Fest 2022) จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานีร่วมพิธี โดยมี มหาาวิทยาลัยอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และวายสแควร์ ฟู้ดมอลล์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากกว่า 50 องค์กร

eat-art-fest-02.jpg

การจัดงาน "อุบล อีทแอนด์อาร์ต เฟส ( Ubon Eat & Art Fest: A Part of Ubon Art Fest 2022)" เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม งานศิลปะ และต่อยอดความสำเร็จจากการจัดงานอุบลอาร์ตเฟสครั้งที่ผ่านมา ก่อนจะถึงการจัดงานอุบลอาร์ตเฟส 2022 ในช่วงเดือนธันวาคมที่กำลังจะมาถึง โดยได้มีการแถลงข่าวและเปิดตัวงานอุบลอีทแอนด์อาร์ตเฟส 2022 เพื่อชิมลางบรรยากาศงานแสดงศิลปะของจังหวัดอุบลฯ ภายใต้แนวคิด "ศิลปะและอาหารสร้างสรรค์ สู่การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน"

งาน "อุบล อีทแอนด์อาร์ต เฟส" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2565 ที่วายสแควร์ ฟู้ดมอลล์ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นงานที่นำเอางานศิลปะและงานอาหารและกาแฟ มาเป็นแก่นของการจัดงาน และได้ใช้แนวคิดเชิงนวัตกรรมมาเชื่อมโยงให้เกิดงานเทศกาลศิลปะและวัฒนธรรมอาหารที่ตอกย้ำความเป็นเมืองศิลปะและเต็มไปด้วยศิลนของจังหวัดอุบลราชธานี

ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงศิลปะจากอาหาร (Food Art Show) ทั้งระดับมืออาชีพและระดับเยาวชน มีการนำเสนอนวัตกรรมในวงการอาหารและเครื่องดื่ม (FoodTech) มีการออกร้านของร้านอาหารและร้านกาแฟชื่อดังในจังหวัดอุบลฯ (Food & Coffee Show)

eat-art-fest-03.jpg

การจัดแสดงงานศิลปะ NFT Digital Art Exhibition อีกทั้งยังมีการแสดงดนตรีพื้นบ้านร่วมสมัยและศิลปินนักร้องชื่อดัง รวมถึงการจัดเสวนาและการบรรยายพิเศษจากกูรูระดับประเทศทั้งวงการอาหาร กาแฟ และ NFT (Food& Coffee, NFT Seminar & Workshop) โดยประยุกต์เนื้อหาของการจัดงานให้เกิดความน่าสนใจต่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มคนรุ่นใหม่เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและแรงบันตาลใจในศิลปะและวัฒนธรรมอาหารของจังหวัดอุบลฯ ในขณะเดียวกันยังเป็นเวทีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางศิลปะของศิลปินทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่อย่างผสมกลมกลืน ถือเป็นการสร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นการสร้างอีเว้นท์ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใหม่ให้กับจังหวัด ยังผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม

eat-art-fest-04.jpg

สำหรับผลการประกวดศิลปกรรมจากอาหาร ระดับเยาวชน ปรากฎว่ารางวัลชนะเลิศ ตกเป็นของทีม "แหลมศิลป์" ประกอบด้วย คุณศถุงคาร รัตนภา และคุณพิชญาภรณ์ สายกนก นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จากผลงาน : พี ( for every Bun )

การเลือกใช้ขนมปังเป็นตัวแทนของอาหาร เนื่องจากขนมปังเป็นที่ชื่นชอบและนิยมของคนทั่วไปหรือหลากหลายประเทศ สามารถเป็นได้หลายรูปแบบของอาหาร ผสมผสานได้ดีในหลายวัตถุดิบ อีกทั้งแนวความคิดที่เลือกใช้ขนมปัง เพราะ ขนมปังมีความสวยงามในเรื่องของสีและพื้นผิวโดยธรรมชาติ สีของขนมปังมีความใกล้เคียงกับสีเนื้อของคนเรา จึงใช้สื่อสารผ่านผลงานศิลปะในรูปแบบของตัวคน ที่มีความหลงใหลในสเน่ห์และรสชาติของอาหาร จนทำให้มีรูปร่างที่ดูอ้วนพีอุดมสมบูรณ์

ความคาคหวังของงานศิลปะชิ้นนี้ เพื่อบอกถึงเสน่ห์ของอาหารที่ทำให้คนเราเจริญเติบโต เป็นปัจจัยหลักได้ด้วยความสุขและประโยชน์ของอาหาร สามารถสื่อให้เด็กหรือคนทั่วไปหลายช่วงอายุ ได้เข้าใจในงานขึ้นนี้

eat-art-fest-10.jpg

eat-art-fest-08.jpg

eat-art-fest-05.jpg

eat-art-fest-06.jpg

eat-art-fest-07.jpg

 

eat-art-fest-09.jpg