guideubon

 

UBON BOOK FAIR 2015 พบกับดารา นักเขียน กิจกรรมต่างๆ เพียบ !!!

สัปดาห์หนังสือ-อุบล-58-05.jpg

วันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม ทับทิมสยาม 4 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนางสุนีย์ ตริยางค์กูรศรี ประธานบริหารบริษัทในเครือก้าวหน้ากรุ๊ป เป็นประธานจัดการประชุมคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 (UBON BOOK FAIR 2015) โดยมีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน พันธมิตรร่วมจัดงาน ได้แก่ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1-5 สมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์การเรียนรู้ CK โครงการสุนีย์ทาวเวอร์

 สัปดาห์หนังสือ-อุบล-58-06.jpg

สำหรับการจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี เริ่มจัดครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 และได้จัดต่อเนื่องมาแล้ว 6 ปี 6 ครั้ง ในปี พ.ศ.2558 จะเป็นการจัดงานครั้งที่ 7 ใช้ชื่องานว่า “อ่านสร้างอาชีพ” (Read for inspiring careers) ภายใต้แนวคิดอ่านสร้างอาชีพ เพื่อรณรงค์สร้างกระแสรักการอ่านและการเรียนรู้ในจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ CK สุนีย์ทาวเวอร์ ชั้น 2, 3, 4 ตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น.

สัปดาห์หนังสือ-อุบล-58-07.jpg

กิจกรรมภายในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ครั้งที่ 7 ที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม ที่จะถึงนี้ นอกจากการออกร้านจำหน่ายหนังสือมากกว่า 120 สำนักพิมพ์แล้ว ยังมีกิจกรรมที่อัดแน่นด้วยสาระความรู้ความสนุกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น นิทรรศการเสริมสร้างความรู้ การแข่งขันทักษะวิชาการ การอบรมสัมมนา กิจกรรมบนเวที ไม่ว่าจะเป็นการแสดงโชว์มากมาย การเข้าถึงนักเขียน นักแสดงชื่อดังที่จะมามอบสาระความรู้และความบันเทิง 

และที่พลาดไม่ได้ในปีนี้ กับกิจกรรมเส้นทางการเกษตร ที่ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การนำเสนอเส้นทางอาชีพ การจัดอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ที่นำไปสู่เส้นทางอาชีพที่ยั่งยืน

พบกับงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 7 รวมหนังสือกว่า 120 สำนักพิมพ์ ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน วันที่ 8-16 สิงหาคม 2558 นี้ ที่สุนีย์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี

สัปดาห์หนังสือ-อุบล-58-08.jpg

สัปดาห์หนังสือ-อุบล-58-02.jpg

สัปดาห์หนังสือ-อุบล-58-03.jpg