guideubon

 

UBE จัดพิธี MOU ซื้อขายมันสำปะหลังอินทรีย์แบบ UBON MODEL

UBE-MOU-เกษตรกร5หมื่นไร่-01.jpg

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE ส่งบริษัทในเครือ บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด หรือ UBS จับมือเกษตรกรทำ MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ ฤดูกาล 64/65 ก่อนกดปุ่มสตาร์ทโม่แป้งมันออร์แกนิคปีนี้ พร้อมตั้งเป้าหมายส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ จำนวน 50,000 ไร่ ภายในปี 2565 เดินหน้ารับซื้อจาก 3 จังหวัดอีสานตอนล่าง รุกสร้างความเชื่อมั่นซื้อขายมันสำปะหลังอินทรีย์ในแบบอุบลโมเดล

UBE-MOU-เกษตรกร5หมื่นไร่-02.jpg

นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด บริษัทในเครือ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ส่งบริษัทในเครือ บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด หรือ UBS จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ ฤดูกาล 64/65 กับตัวแทนเกษตรกรต้นแบบรุ่นที่ 1 และ 2 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสุนันทา กังวานกุลกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และนายปัญญา สัมพะวงศ์ พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีและหัวหน้าส่วนราชการจากกระทวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับเกษตรกรในการซื้อขายมันสำปะหลังอินทรีย์ในแบบอุบลโมเดล เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานเอทานอล

สำหรับการทำ MOU ในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกร และเป็นการสร้างความเข้าใจในการนำมันสำปะหลังอินทรีย์มาจำหน่าย ที่บริษัทฯ ได้รับประกันราคาทุกปี ซึ่งในปีนี้เข้าสู่ช่วงการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังรุ่นที่ 6 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับซื้อจาก 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร และจำหวัดอำนาจเจริญ โดยได้ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลทั้งหมดในส่วนของแปลงเกษตรกร และโรงงานเรียบร้อยแล้ว ประมาณกว่า 7,000 ไร่ จำนวนเกษตรกร 860 ราย ซึ่งการที่ทุกภาคส่วนได้มาพบปะพูดคุยกันในครั้ง ผ่านการทำ MOU จะทำให้ได้แลกเปลี่ยนตามแนวคิดของบริษัทฯ ที่จัดทำโครงการอุบลโมเดล คือการบูรณาการการยกระดับคุณภาพการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ ระหว่างภาครัฐ เกษตรกร และภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาได้ตรงประเด็นมากขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายในการส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ จำนวน 50,000 ไร่ ภายในปี 2565 โดยรับซื้อในพื้นที่อีสานตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร และจำหวัดอำนาจเจริญ โดยเน้นการพัฒนาแบบอุบลโมเดล ตามแผนการพัฒนาธุรกิจ ในการเป็นผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังและถือเป็นบริษัทที่ใหญ่อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ในการส่งออกแป้งมันสำปะหลังไปยังตลาดหลักอย่างสหรัฐอเมริกา ยุโรป จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในการทำฟลาวมันสำปะหลัง สำหรับใช้ทำขนมเบเกอรี่ ซึ่งนับว่าได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้บริโภคเป็นอย่างมาก

UBE-MOU-เกษตรกร5หมื่นไร่-03.jpg