guideubon

 

เขื่อนสิรินธร จ.อุบลฯ เตรียมสร้างสถิติ Tree Hug กอดต้นไม้ ลงกินเนสบุ๊ค

กฟผ. เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี จัดโครงการปลูกป่าในป่าปลูก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน นี้รวมทั้งจะสร้างสถิติ Tree Hug คนกอดต้นไม้สร้างสถิติใหม่ที่มีคนกว่า 3,000 คนเพื่อบันทึกกินเนสบุ๊ค

Tree-Hug-เขื่อนสิรินธร-อุบล-01.jpg

เจ้าหน้าที่เขื่อนสิรินธร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ร่วมแสดงการกอดต้นไม้เพื่อเป็นตัวอย่างและการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมกอดต้นไม้ เป็นเวลา 2 นาที เพื่อเชิญชวนประชาชาวจังหวัดอุบลราชธานีและทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม Tree Hug หรือกอดต้นไม้ เพื่อร่วมสร้างสถิติโลกใหม่และจะมีการบันทึกลงในเวิลด์ กินเนส บุ๊ค ที่คาดว่าจะมีคนเข้าร่วมกิจกรรมกอดต้นไม้มากกว่า3,000 คน อันเป็นการลบสถิติที่ประเทศเนปาล เคยทำกิจกรรมกอดป่า ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกอดต้นไม้ 2,001 คน เมื่อเดือนมิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา

กิจกรรมคนกอดต้นไม้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดโครงการปลูกป่าในป่าปลูก ที่มีนายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนายสถาพร ศรีเจริญ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อน สิรินธรได้ร่วมแถลงข่าวการจัดโครงการฯว่าจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ) โดยเขื่อนสิรินธร ได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน 2558 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา รวมทั้งเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน และเป็นการฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในบริเวณเขื่อนสิรินธร

ทั้งนี้ ตามโครงการปลูกป่าในป่าปลูกดังกล่าว ทางกฟผ. จะดำเนินการในระยะปี2558-2560 บนเนื้อที่กว่า 3,500 ไร่โดยรอบเขื่อนสิรินธร ที่ประกอบด้วยพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชหายาก ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในเนื้อที่2,939 ไร่ พื้นที่ปลูกป่าสมุนไพร จำนวน 200 ไร่ และพื้นที่ป่าชุมชน จำนวน360 ไร่

สำหรับการปลูกป่าในป่าปลูกเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 จะมีการปลูกป่า จำนวน 7,000 ต้น โดยจะ เน้นต้นไม้ที่ออกดอกสีม่วง อาทิ ตะแบก อินทนิล และพืชท้องถิ่นและพืชที่หายากใกล้สูญพันธุ์และจะมีการจัดแสดงนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การปล่อยพันธุ์ปลาบึก จำนวน 261 ตัว และแสดงพื้นบ้านให้ชมด้วย