guideubon

 

ที่สุดแห่งความจงรักภักดี โตโยต้าดีเยี่ยม จัดทำอภิมหาเจดีย์ธนบัตร

เจดีย์ธนบัตร-รัชกาลที่9-โตโยต้าอุบล-01.jpg

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ที่โชว์รูมบริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด  จังหวัดอุบลราชธานี มีการจัดแสดง อภิมหาเจดีย์ธนบัตร ซึ่งจัดทำด้วยธนบัตรในสมัยรัชกาลที่ 9 ทุกราคา มีขนาดสูง 4.5 เมตร ใช้ธนบัตรทั้งสิ้น 6,151 ฉบับ รวมมูลค่า 1,562,195 บาท นับว่าเป็นนวัตกรรมทางศิลปะแห่งเดียว แห่งแรก เป็นครั้งแรกของประเทศและของโลก พร้อมเชิญชวนชาวอุบลและผู้สนใจ เข้าชมได้ที่โชว์รูมทุกวัน

เจดีย์ธนบัตร-รัชกาลที่9-โตโยต้าอุบล-02.jpg

นายสมชาย เหล่าสายเชื้อ ประธานกรรมการบริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด กล่าวกับไกด์อุบลว่า อภิมหาเจดีย์ธนบัตร ที่ได้จัดทำขึ้นมานี้ ได้แนวความคิดมาจากการประดิษฐ์พุ่มเงินที่นำไปถวายพระ ในงานประเพณีสำคัญคือ การทำบุญทอดกฐิน ซึ่งพุทธศาสนิกชนคนไทยมักจะทำบุญด้วยการถวายเงิน เพื่อนำไปบูรณะวัดวาอารามต่างๆ โดยการถวายเงินดังกล่าว ก็มักจะประดิษฐ์ด้วยความประณีตสวยงามเป็นพิเศษในรูปแบบของพานพุ่มเงินลักษณะต่างๆ แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการทำบุญ ซึ่งการจัดทำพุ่มเงินนั้น ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง แต่การจัดทำเป็นแบบพุ่มเงินนั้น มักจะมีขนาดไม่ใหญ่นัก ผมจึงจัดทำในลักษณะที่เป็นเจดีย์ธนบัตรที่มีขนาดใหญ่

เจดีย์ธนบัตร-รัชกาลที่9-โตโยต้าอุบล-03.jpg

ประธานบริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม กล่าวต่อว่า อภิมหาเจดีย์ธนบัตรนี้ มีความล้ำค่างดงามด้วยการออกแบบของคนในท้องถิ่น ที่มีความรอบรู้ในงานด้านศิลป์โดยเฉพาะ คุณค่าของอภิมหาเจดีย์นี้ จึงไม่ได้อยู่ที่มูลค่าของธนบัตรที่นำมาสร้าง แต่คุณค่าที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดคือ การได้แสดงออกในสำนึกแห่งความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 พ่อของแผ่นดิน แม้ท่านจะไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้ว ก็เสมือนหนึ่งว่า พระองค์ท่านยังคงสถิตอยู่ในใจของพวกเราและคนไทยทุกคนตราบชั่วนิรันดร์

เจดีย์ธนบัตร-รัชกาลที่9-โตโยต้าอุบล-04.jpg

สำหรับอภิมหาเจดีย์ธนบัตร เป็นการรวบรวม ธนบัตรที่มีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่พุทธศักราช 2491 จนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วยธนบัตรมูลค่าฉบับละ 1 บาท ไปจนถึงฉบับที่มีมูลค่า 1,000 บาท ใช้จำนวนธนบัตรทั้งสิ้น 6,151 ฉบับ รวมมูลค่า 1,562,195 บาท พุ่มธนบัตรทรงเจดีย์เป็นรูปทรงกลมขนาดรัศมีกว้าง 2.15 เมตร ความสูง 4.78 เมตร (รวมความสุงของพระพุทธรูป) เรียงธนบัตรจำนวนทั้งหมด 55 ชั้น

เจดีย์ธนบัตร-รัชกาลที่9-โตโยต้าอุบล-05.jpg

นายสมชาย เหล่าสายเชื้อ กล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่า การจัดทำอภิมหาเจดีย์นี้ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมตระหนักถึงพระบุญญาบารมีของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ท่านมีให้กับพสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดิน เกี่ยวกับการประหยัด อดออม และการดำเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ที่สำคัญในส่วนหนึ่งก็คือ ให้เป็นอนุสรณ์มรดกล้ำค่าของชาวอุบลราชธานี และเป็นแรงบันดาลใจสำหรับผู้ที่มาพบเห็น เมื่อจัดทำเสร็จแล้ว รู้สึกภาคภูมิใจว่า ในช่วงหนึ่งของชีวิต ได้มีโอกาสทำงานสำคัญ เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน บ้านเกิดเมืองนอนของตน

เจดีย์ธนบัตร-รัชกาลที่9-โตโยต้าอุบล-06.jpg

ขอเชิญผู้ที่สนใจทั่วไป แวะเยี่ยมชม อภิมหาเจดีย์ธนบัตร ได้ตลอดเวลา ณ บริเวณภายในโชว์รูม บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด บ้านดอนกลาง ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นายสมชาย กล่าวเชิญชวนผ่านทางไกด์อุบล

เจดีย์ธนบัตร-รัชกาลที่9-โตโยต้าอุบล-07.jpg

เจดีย์ธนบัตร-รัชกาลที่9-โตโยต้าอุบล-08.jpg

เจดีย์ธนบัตร-รัชกาลที่9-โตโยต้าอุบล-09.jpg