guideubon

 

TOP 4 COVID UBON ติดเชื้อในพื้นที่

TOP4-COVID-UBON-01.jpg

วันที่ 16 มกราคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 244 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 4 ราย ต่างประเทศ 1 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ 239 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 29,102 ราย รักษาหายสะสม 25,102 ราย กำลังรักษา 3,802 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 198 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 3 ราย

จำนวนผู้ป่วย COVID-19 ที่ติดเชื้อในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี (วันที่ 20 ธ.ค.64 - 15 ม.ค.65) กลุ่มคลัสเตอร์ ร้านอาหาร/สถานบันเทิง ติดเชื้อในครอบครัว Cluster ในชุมชน และงานเลี้ยงปีใหม่ งานบุญ โดยอำเภอที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด 4 อันดับแรก ได้แก่
1. อ.เมือง 2,556 ราย
2. อ.วารินชำราบ 818 ราย
3. อ.เดชอุดม 438 ราย
4. อ.พิบูลมังสาหาร 403 ราย

คลัสเตอร์ทำบุญตักบาตร-นาเจริญ-59.jpg

คลัสเตอร์งานทำบุญตักบาตร ต.นาเจริญ ม.1 อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นหญิง อายุ 23 ปี เดินทางมาจาก จ.ระยอง ร่วมทำบุญตักบาตรในหมู่บ้าน สัมผัสผู้ร่วมงาน/ ผู้สัมผัสเหมารถทัวร์ไปเที่ยว จ.ระยอง กับกลุ่มเพื่อน/ ร่วมเตะฟุตบอลในชุมชน/ ร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย รวมผู้ป่วย 59 ราย เป็นกลุ่มผู้ไปร่วมงานบุญ และผู้สัมผัสในรถทัวร์/ สนามฟุตบอล/ งานเลี้ยงสังสรรค์ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 122 คน กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์ร้านอาหารเสือน้อย อ.นาจะหลวย พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2565 เป็นชาย 2 คน สัมผัสผู้ป่วย เป็นเพื่อนคลัสเตอร์ร้านเอกมัย อ.เมือง ไปรับประทานอาหารกับกลุ่มเพื่อน ในร้านเสือน้อย/ ครอบบครัว วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 94 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ชุมชน/กลุ่มเพื่อน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 262 คน กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์ร้านแสนคำ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 เป็นผู้ป่วย 4 ราย คลัสเตอร์ร้านเอกมัย ไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนในร้านแสนคำ มีพนักงานในร้านและกลุ่มเพื่อนติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 105 ราย เป็นพนักงานในร้าน 6 ราย และลูกค้า 99 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 191 คน กักตัวทุกคน สุ่มตรวจผู้ป่วย 3 ราย พบเป็นสายพันธุ์ Omicron ทั้ง 3 ราย 

คลัสเตอร์งานบุญ-ท่าโพธิ์ศรี-71.jpg

คลัสเตอร์งานบุญ ต.ท่าโพธิ์ศรี ม.2 อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นชาย อายุ 21 ปี เดินทางมาจาก จ.ชลบุรี ไปร่วมงานบุญในหมู่บ้าน ค้นหาเชิงรุกวันนี้ พบผู้ติดเชื้อ 11 ราย  วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย รวมผู้ป่วย 71 ราย เป็นกลุ่มผู้ไปร่วมงานบุญ และผู้สัมผัสในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 171 คน อยู่ระหว่างการกักตัว 154 คน

คลัสเตอร์ช่างก่อสร้าง ต.นาเยีย ม.3 อ.นาเยีย พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เป็นชาย อายุ 48 ปี ช่างก่อสร้าง อ.เมือง ติดเชื้อจากกลุ่มเพื่อนช่าง ที่รับประทานอาหารร่วมกัน กับครอบครัว-คนในชุมชน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 39 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ชุมชน/กลุ่มเพื่อน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 70 คน กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์ร้านปั้มน้ำมันส์ อ.พิบูลมังสาหาร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เป็นพนักงานในร้าน มีผู้ป่วยจากร้านเอกมัย อ.เมืองอุบลฯ เข้ามาเที่ยวในร้าน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย รวมผู้ป่วย 157 ราย  เป็นพนักงานในร้าน 5 ราย และลูกค้า 152 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 275 คน กักตัวทุกคน

TOP4-COVID-UBON-02.jpg

TOP4-COVID-UBON-03.jpg