guideubon

 

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 812-876 ไปไหนบ้าง

timeline-covid812-876-อุบล-01.jpg

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายสฤษดิ์  วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19  พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 65 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 876 ราย รักษาหาย 397 ราย กำลังรักษา 474 ราย  เสียชีวิตสะสม 5 ราย

ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ไปสถานที่ ในวันและเวลาเดียวกันกับผู้ป่วย ขอให้กักตัวเองที่บ้าน 14 วัน พร้อมสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ผื่น ตาแดง อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย ให้รีบพบแพทย์ที่ รพ.ใกล้บ้านได้ทุกแห่งเพื่อขอตรวจโควิด โดยแจ้งประวัติ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

ผู้ที่เดินทางไปในสถานที่ดังกล่าวแต่คนละห้วงเวลา( ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ) ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ผื่น ตาแดง อุจจาระร่วง หอบเหนื่อยให้พบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อประเมินอาการ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

สายด่วน COVID-19
045-344-664 (ตลอด 24 ชม.)

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 08.30-20.30 น. (จันทร์-ศุกร์)
082-6489270
096-6932139 
096-3961783
045-243-301 ต่อ 112, 501 (ในเวลาราชการ)

timeline-covid812-876-อุบล-799.jpg

timeline-covid812-876-อุบล-832-833.jpg

timeline-covid812-876-อุบล-834-835.jpg

timeline-covid812-876-อุบล-839-840.jpg

timeline-covid812-876-อุบล-853.jpg

timeline-covid812-876-อุบล-863.jpg

timeline-covid812-876-อุบล-โดยสาร829-833-853.jpg

timeline-covid812-876-อุบล-โดยสาร863-864.jpg

timeline-covid812-876-อุบล-โดยสาร872-873.jpg

timeline-covid812-876-อุบล-เพิ่มเติม01.jpg

timeline-covid812-876-อุบล-เพิ่มเติม02.jpg

timeline-covid812-876-อุบล-เพิ่มเติม03.jpg