guideubon

 

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 734-811 ไปไหนบ้าง

timeline-covid734-811-อุบล-01.jpg

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายสฤษดิ์  วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายแพทย์สุวิทย์  โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19  พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 78 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 811 ราย รักษาหาย 392 ราย กำลังรักษา 414 ราย  เสียชีวิตสะสม 5 ราย 

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ 78 ราย นั้น เป็นผู้ที่มาจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 74 ราย โดยพบเชื้อกลับมารักษา 28 ราย  มาตรวจที่โรงพยาบาลในอุบลราชธานี 46 ราย  ติดเชื้อในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี 4 ราย ในพื้นที่ อ.ศรีเมืองใหม่ 2 ราย พิบูลมังสาหาร และสิรินธร พื้นที่ละ 1 ราย นอกจากนี้ โรงพยาบาลจัดบีการดูแลผู้ป่วยที่บ้านและเถียงนาโมเดล 21 ราย 

timeline-covid734-811-อุบล-โดยสาร773-774-775-786.jpg

ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ไปสถานที่ ในวันและเวลาเดียวกันกับผู้ป่วย ขอให้กักตัวเองที่บ้าน 14 วัน พร้อมสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ผื่น ตาแดง อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย ให้รีบพบแพทย์ที่ รพ.ใกล้บ้านได้ทุกแห่งเพื่อขอตรวจโควิด โดยแจ้งประวัติ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

timeline-covid734-811-อุบล-โดยสาร799-804-807-808.jpg

ผู้ที่เดินทางไปในสถานที่ดังกล่าวแต่คนละห้วงเวลา( ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ) ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ผื่น ตาแดง อุจจาระร่วง หอบเหนื่อยให้พบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อประเมินอาการ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

สายด่วน COVID-19
045-344-664 (ตลอด 24 ชม.)

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 08.30-20.30 น. (จันทร์-ศุกร์)
082-6489270
096-6932139 
096-3961783
045-243-301 ต่อ 112, 501 (ในเวลาราชการ)

timeline-covid734-811-อุบล-799.jpg

timeline-covid734-811-อุบล-เพิ่มเติม01.jpg

timeline-covid734-811-อุบล-เพิ่มเติม02.jpg

timeline-covid734-811-อุบล-เพิ่มเติม03.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511