guideubon

 

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 695-733 ไปไหนบ้าง

timeline-covid695-733-อุบล-01.jpg

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชานี พร้อมด้วยนายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 39 ราย  ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 733 ราย รักษาหาย 379 ราย กำลังรักษา 349 ราย และยอดเสียชีวิตสะสม 5 ราย   

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 39 ราย  มาจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 32 ราย  โดยเป็นผู้ที่ตรวจพบเชื้อกลับมารักษา 13 ราย โดยแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับการรักษาล่วงหน้า  มาตรวจที่โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี 19  ราย นอกจากนี้มีผู้ติดเชื้อในจังหวัดอุบลราชธานี 7 ราย

ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ไปสถานที่ ในวันและเวลาเดียวกันกับผู้ป่วย ขอให้กักตัวเองที่บ้าน 14 วัน พร้อมสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ผื่น ตาแดง อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย ให้รีบพบแพทย์ที่ รพ.ใกล้บ้านได้ทุกแห่งเพื่อขอตรวจโควิด โดยแจ้งประวัติ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

timeline-covid695-733-อุบล-โดยสาร706-707-709.jpg

ผู้ที่เดินทางไปในสถานที่ดังกล่าวแต่คนละห้วงเวลา( ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ) ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ผื่น ตาแดง อุจจาระร่วง หอบเหนื่อยให้พบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อประเมินอาการ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

timeline-covid695-733-อุบล-โดยสาร720-728-729-732.jpg

สายด่วน COVID-19
045-344-664 (ตลอด 24 ชม.)

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 08.30-20.30 น. (จันทร์-ศุกร์)
082-6489270
096-6932139 
096-3961783
045-243-301 ต่อ 112, 501 (ในเวลาราชการ)

timeline-covid695-733-อุบล-703.jpg

timeline-covid695-733-อุบล-706-707-710.jpg

timeline-covid695-733-อุบล-709.jpg

timeline-covid695-733-อุบล-712.jpg

timeline-covid695-733-อุบล-720.jpg

timeline-covid695-733-อุบล-728.jpg

timeline-covid695-733-อุบล-732.jpg

timeline-covid695-733-อุบล-เพิ่มเติม01.jpg

timeline-covid695-733-อุบล-เพิ่มเติม02.jpg