guideubon

 

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 476-506 ไปไหนบ้าง

timeline-covid476-506-อุบล-01.jpg

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชานี พร้อมด้วยนายแพทย์พิทักษ์พงษ์  จันทร์แดง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 31 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่  506 ราย รักษาหาย 365 ราย กำลังรักษา 136 ราย และยอดเสียชีวิตสะสม 5 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นชาย 11 คน และหญิง  20 คน สาเหตุการติดเชื้อที่พบมากที่สุดคือ กลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วป่วย  รองลงมาคือ  ตรวจพบเชื้อจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล    และสัมผัสญาติจากต่างจังหวัด สัมผัสผู้ป่วยในจังหวัดอุบลราชธานี

ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ไปสถานที่ ในวันและเวลาเดียวกันกับผู้ป่วย ขอให้กักตัวเองที่บ้าน 14 วัน พร้อมสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ผื่น ตาแดง อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย ให้รีบพบแพทย์ที่ รพ.ใกล้บ้านได้ทุกแห่งเพื่อขอตรวจโควิด โดยแจ้งประวัติ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

ผู้ที่เดินทางไปในสถานที่ดังกล่าวแต่คนละห้วงเวลา( ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ) ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ผื่น ตาแดง อุจจาระร่วง หอบเหนื่อยให้พบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อประเมินอาการ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

สายด่วน COVID-19
045-344-664 (ในเวลาราชการ )

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
095-984-6432 (เวลา 08.00-21.00 น.)
045-243-301 ต่อ 112, 501 (ในเวลาราชการ)

timeline-covid476-506-อุบล-476-477.jpg

timeline-covid476-506-อุบล-478.jpg

timeline-covid476-506-อุบล-479-480.jpg

 timeline-covid476-506-อุบล-481.jpg

timeline-covid476-506-อุบล-485.jpg

timeline-covid476-506-อุบล-486.jpg

timeline-covid476-506-อุบล-487.jpg

timeline-covid476-506-อุบล-488.jpg

timeline-covid476-506-อุบล-489.jpg

timeline-covid476-506-อุบล-490-491.jpg

timeline-covid476-506-อุบล-492-483-484.jpg

timeline-covid476-506-อุบล-493-494-495.jpg

timeline-covid476-506-อุบล-496.jpg

timeline-covid476-506-อุบล-497.jpg

timeline-covid476-506-อุบล-498.jpg

timeline-covid476-506-อุบล-499.jpg

timeline-covid476-506-อุบล-500.jpg

timeline-covid476-506-อุบล-501.jpg

timeline-covid476-506-อุบล-502.jpg

timeline-covid476-506-อุบล-503.jpg

timeline-covid476-506-อุบล-504.jpg

timeline-covid476-506-อุบล-505-506.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511