guideubon

 

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 458-475 ไปไหนบ้าง

timeline-covid458-475-อุบล-01.jpg

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชานี พร้อมด้วยนายแพทย์สุวิทย์  โรจนศักดิ์โสธร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด -19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 18 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสม อยู่ที่ 475 ราย รักษาหาย 359 ราย กำลังรักษา 111 ราย และเสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ผู้เสียชีวิตสะสมรวม 5 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้ง 18 ราย ส่วนใหญ่เป็นแรงงานกลับมาจากกรุงเทพมหานครแล้วป่วย ติดเชื้อมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และติดเชื้อจากผู้ป่วยในพื้นที่ 

ผู้เสียชีวิตคนล่าสุด (รายที่ 5) เป็นผู้ป่วยโควิดรายที่ 376 ชาย อายุ 54 ปี อาชีพขับแท็กซี่ที่กรุงเทพฯ กลับมาเยี่ยมญาติที่อุบลฯ มีโรคประจำตัว เบาหวานและความดันโลหิตสูง ตรวจพบติดเชื้อโควิดที่ รพ.ม่วงสามสิบ วันที่ 19 มิถุนายน 2564 และส่งรักษาต่อที่ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ วันที่ 20 มิถุนายน 2564 เสียชีวิตวันที่ 29 มิถุนายน 2564 รวมรักษา 10 วัน

ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ไปสถานที่ ในวันและเวลาเดียวกันกับผู้ป่วย ขอให้กักตัวเองที่บ้าน 14 วัน พร้อมสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ผื่น ตาแดง อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย ให้รีบพบแพทย์ที่ รพ.ใกล้บ้านได้ทุกแห่งเพื่อขอตรวจโควิด โดยแจ้งประวัติ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

ผู้ที่เดินทางไปในสถานที่ดังกล่าวแต่คนละห้วงเวลา( ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ) ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ผื่น ตาแดง อุจจาระร่วง หอบเหนื่อยให้พบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อประเมินอาการ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

สายด่วน COVID-19
045-344-664 (ในเวลาราชการ )

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
095-984-6432 (เวลา 08.00-21.00 น.)
045-243-301 ต่อ 112, 501 (ในเวลาราชการ)

timeline-covid458-475-อุบล-458.jpg

timeline-covid458-475-อุบล-459-461.jpg

timeline-covid458-475-อุบล-460-462.jpg

timeline-covid458-475-อุบล-463.jpg

timeline-covid458-475-อุบล-464.jpg

timeline-covid458-475-อุบล-465.jpg

timeline-covid458-475-อุบล-466.jpg

timeline-covid458-475-อุบล-467.jpg

timeline-covid458-475-อุบล-468.jpg

timeline-covid458-475-อุบล-469.jpg

timeline-covid458-475-อุบล-470.jpg

timeline-covid458-475-อุบล-471.jpg

timeline-covid458-475-อุบล-472.jpg

timeline-covid458-475-อุบล-473.jpg

timeline-covid458-475-อุบล-474.jpg

timeline-covid458-475-อุบล-475.jpg