guideubon

 

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 400-407 ไปไหนบ้าง

timeline-covid400-407-อุบล-01.jpg

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชานี พร้อมด้วยนายแพทย์ประทีป บุญธรรม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี  พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 8 คน ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 407 คน รักษาหาย 352 คน กำลังรักษา 51 คน ยอดเสียชีวิตสะสม 4 คน 

ผู้ป่วยรายที่ 400 หญิง แรงงานก่อสร้าง
22 มิถุนายน 2564
- เดินทางกลับอุบลฯ พร้อมสามี โดยรถยนต์ส่วนตัว
19.00 น. ถึง รพร.เดชอุดม จนท.แนะนำให้กักตัว และมาตรวจหาเชื้อในวันรุ่งขึ้น
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 
เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลตรวจยืนยัน

ผู้ป่วยรายที่ 401-402 สามีภรรยา รับจ้างทำความสะอาด
วันที่ 24 มิถุนายน 2564
05.00 น เดินทางกลับอุบลฯ โดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมเพื่อนอีก 3 คน
15.00 น. ถึง รพ.น้ำยืน ขอเข้ารับการรักษา จนท.ประสานให้รักษาที่ รพ.นาจะหลวย
- รพ.ธัญบุรี โทรมาแจ้งผลการตรวจยืนยัน โควิด-19

ผู้ป่วยรายที่ 403 ชาย รับจ้าง (โรงกลึง)
วันที่ 22 มิถุนายน 2564
- เดินทางกลับอุบลฯ โดยรถยนต์ส่วนตัว
วันที่ 23 มิถุนายน 2564
12.00 น. ถึงบ้านพัก อ.บุณฑริก กักตัวคนเดียว
วันที่ 24 มิถุนายน 2564
10.00 น. จนท. รพ.บุณฑริก ออกเก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อ ผลตรวจยืนยันโควิด-19

ผู้ป่วยรายที่ 404 ชาย นักเรียน
วันที่ 10-13 มิถุนายน 2564
- ญาติจากกรุงเทพฯ มาเยี่ยม
วันที่ 18 มิถุนายน 2564
- ทราบข่าวญาติที่มาเยี่ยมติดเชื้อโควิด-19
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 
- ไปโรงเรียนโนนสว่างประชาสรรค์ อ.กุดข้าวปุ้น โดยรถจักรยานยนต์
วันที่ 24 มิถุนายน 2564
- ทราบผลตรวจยายติดโควิด (ผู้ป่วยรายที่ 399) เข้ารับการตรวจหาเชื้อ
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ผลตรวจยืนยัน

ผู้ป่วยรายที่ 405-406 สามี (รับเหมาก่อสร้าง) ภรรยา (ทำความสะอาด)
วันที่ 24 มิถุนายน 2564
04.00 น. เดินทางกลับอุบลฯ โดยรถยนต์ส่วนตัว
14.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่ รพ.บุณฑริก
16.00 น. สามีภรรยาไปกักตัวที่เถียงนา
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ผลตรวจยืนยันติดโควิดทั้งสามีและภรรยา

ผู้ป่วยรายที่ 407 หญิง ทำคามสะอาด
วันที่ 24 มิถุนายน 2564
04.00 น. เดินทางกลับอุบลฯ โดยรถยนต์ส่วนตัว
14.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่ รพ.บุณฑริก
16.00 น. ไปกักตัวที่เถียงนา
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ผลตรวจยินยัน

ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ไปสถานที่ ในวันและเวลาเดียวกันกับผู้ป่วย ขอให้กักตัวเองที่บ้าน 14 วัน พร้อมสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ผื่น ตาแดง อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย ให้รีบพบแพทย์ที่ รพ.ใกล้บ้านได้ทุกแห่งเพื่อขอตรวจโควิด โดยแจ้งประวัติ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

ผู้ที่เดินทางไปในสถานที่ดังกล่าวแต่คนละห้วงเวลา( ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ) ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ผื่น ตาแดง อุจจาระร่วง หอบเหนื่อยให้พบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อประเมินอาการ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

สายด่วน COVID-19
045-344-664 (ในเวลาราชการ )

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
095-984-6432 (เวลา 08.00-21.00 น.)
045-243-301 ต่อ 112, 501 (ในเวลาราชการ)

timeline-covid400-407-อุบล-400.jpg

timeline-covid400-407-อุบล-401-402.jpg

timeline-covid400-407-อุบล-403.jpg

timeline-covid400-407-อุบล-404.jpg

timeline-covid400-407-อุบล-405-406.jpg

timeline-covid400-407-อุบล-407.jpg