guideubon

 

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 396-399 ไปไหนบ้าง

timeline-covid396-399-อุบล-01.jpg

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชานี พร้อมด้วยนายแพทย์ประทีป  บุญธรรม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี  พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 4 คน ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 399 คน รักษาหาย 350 คน กำลังรักษา 45 คน ยอดเสียชีวิตสะสม 4 คน 

ผู้ป่วยรายที่ 396 หญิง รับจ่างทำความสะอาด
วันที่ 20 มิถุนายน 2564
19.15 น. เดินทางกลับอุบลฯ โดยรถทัวร์ บริษัทสมบัติทัวร์ (กรุงเทพฯ-อุบลฯ)
วันที่ 21 มิถุนายน 2564
04.00 น. ถึงบ้านพัก อ.บุณฑริก
วันที่ 22 มิถุนายน 2564
09.00 น. จนท. รพ.บุณฑริก ไปเก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลตรวจยืนยัน

ผู้ป่วยรายที่ 397 ชาย แรงงานก่อสร้าง
วันที่ 20 มิถุนายน 2564
12.00 น. เดินทางกลับอุบลฯ โดยรถทัวร์ แสงสุวรรณแอร์
23.00 น. ถึงสถานีขนส่งเดชอุดม แยกกักตัวที่บ้าน อ.บุณฑริก
วันที่ 21 มิถุนายน 2564
08.00 น. รายงานตัวกับ จนท.ควบคุมโรคฯ ในพื้นที่
วันที่ 22 มิถุนายน 2564
09.00 น. มีอาการไข้ ปวดตามร่างกาย
11.00 น. จนท. รพ.บุณฑริก ไปเก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลตรวจยืนยัน

ผู้ป่วยรายที่ 398 หญิง รับราชการ
วันที่ 21 มิถุนายน 2564
- พบแพทย์ที่ รพ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ตรวจหาเชื้อเบื้องต้น ไม่พบเชื้อโควิด-19
วันที่ 22 มิถุนายน 2564
- มีอาการหอบ ขอย้ายไปรักษาที่ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ
วันที่ 23 มิถุนายน 2564
10.30 น. ถึง รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลตรวจยืนยัน

ผู้ป่วยรายที่ 399 หญิง ทำนา
วันที่ 10-13 มิถุนายน 2564
- น้องชายและครอบครัว จากกรุงเทพฯ มาเยี่ยมและพักอาศัยด้วย
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 
- น้องชายและครอบครัว กลับกรุงเทพฯ
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 
- น้องชายและครอบครัว ติดเชื้อโควิด-19
วันที่ 21-22 มิถุนายน 2564
- มีอาการปวดศีรษะ ไอ จาม มีน้ำมูกใส
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 
- ไปตรวจหาเชื้อโควิดที่ รพ.กุดข้าวปุ้น ผลตรวจยืนยัน

ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ไปสถานที่และเวลาเดียวกันกับผู้ป่วย ขอให้กักตัวเองที่บ้าน 14 วัน พร้อมสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ผื่น ตาแดง อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย ให้รีบพบแพทย์ที่ รพ.ใกล้บ้านได้ทุกแห่ง โดยแจ้งประวัติ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

ผู้ที่เดินทางไปในสถานที่ดังกล่าวแต่คนละห้วงเวลา( ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ) ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากเริ่มมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ให้พบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อประเมินอาการ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

สายด่วน COVID-19
045-344-664 (ในเวลาราชการ )

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
095-984-6432 (เวลา 08.00-21.00 น.)
045-243-301 ต่อ 112, 501 (ในเวลาราชการ)

timeline-covid396-399-อุบล-396.jpg

timeline-covid396-399-อุบล-397edit.jpg

timeline-covid396-399-อุบล-398.jpg

timeline-covid396-399-อุบล-399.jpg