guideubon

 

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 390-395 ไปไหนบ้าง

timeline-covid390-395-อุบล-01.jpg

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชานี พร้อมด้วยนายแพทย์ประทีป บุญธรรม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี  พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 6 คน ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 395 คน รักษาหาย 349 คน กำลังรักษา 42 คน ยอดเสียชีวิตสะสม 4 คน

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6 คน โดย 5 คน เป็นแรงงานก่อสร้างกลับมาจากกรุงเทพมหานครแล้วป่วย ดังนี้
อยู่ ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก 2 คน เป็นชายอายุ 43 ปี และหญิง อายุ 13 ปี อีก 3 คน อยู่ ต.คำครั่ง อ.เดชอุดม เป็นชาย อายุ 39 ปี 52 ปี และ 19 ปี ส่วนอีก 1 คน เป็นพ่อค้าในตลาดพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานี กลับมาถึงอุบลราชธานีแล้วป่วย อายุ 44 ปี อยู่ ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร

ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ไปสถานที่และเวลาเดียวกันกับผู้ป่วย ขอให้กักตัวเองที่บ้าน 14 วัน พร้อมสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ผื่น ตาแดง อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย ให้รีบพบแพทย์ที่ รพ.ใกล้บ้านได้ทุกแห่ง โดยแจ้งประวัติ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

ผู้ที่เดินทางไปในสถานที่ดังกล่าวแต่คนละห้วงเวลา( ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ) ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากเริ่มมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ให้พบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อประเมินอาการ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

สายด่วน COVID-19
045-344-664 (ในเวลาราชการ )

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
095-984-6432 (เวลา 08.00-21.00 น.)
045-243-301 ต่อ 112, 501 (ในเวลาราชการ)

timeline-covid390-395-อุบล-390.jpg

timeline-covid390-395-อุบล-391.jpg

timeline-covid390-395-อุบล-392.jpg

timeline-covid390-395-อุบล-393.jpg

timeline-covid390-395-อุบล-394.jpg

timeline-covid390-395-อุบล-395.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511