guideubon

 

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 381-382 ไปไหนบ้าง

timeline-covid381-382-อุบล-01.jpg

วันที่ 21 มิถุนายน  2564 นายสฤษดิ์   วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 382 คน รักษาหาย 345  คน กำลังรักษา 33 คน ยอดเสียชีวิตสะสม 4 คน

ผู้ป่วยรายที่ 381 คนงานก่อสร้าง ไซต์งาน ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลฯ
วันที่ 16-17 มิถุนายน 2564
06.00-07.00 น. ซื้ออาหารแถวหน้าที่ว่าการ อ.สำโรง
18.00 น. ซื้ออาหารที่ตลาดหน้าวัดประสิทธิยาราม
18.30-19.00 น. ซื้อของที่ตลาดบ้านหนองขาม
วันที่ 19 มิถุนายน 2564
15.00 น. เกิดอุบัติเหตุที่ที่หมู่บ้านทรายทอง อ.สำโรง ญาตินำตัวส่ง รพ.สำโรง
ผลตรวจติดเชื้อ นำส่งรักษาตัวที่ รพ.วารินชำราบ

ผู้ป่วยรายที่ 382 นศ.ฝึกงานที่โรงงาน จ.สมุทรปราการ
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เริ่มมีอาการปวดศรีษะ
วันที่ 17 มิถุนายน 2564 กักตัวที่หอพัก
วันที่ 18 มิถุนายน 2564  ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.จุฬารักษ์ 3 อินเตอร์ จ.สมุทรปราการ
วันที่ 19 มิถุนายน 2564 เดินทางกลับอุบลฯ โดยรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง รับทราบผลตรวจยืนยัน
วันที่ 20 มิถุนายน 2564 คนขับรถตู้และผู้โดยสารทุกคนกักตัว และผู้ป่วยรักษาตัวที่ รพ.พิบูลมังสาหาร

ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางไปในสถานที่ตามห้วงเวลาดังกล่าว ไปตรวจที่ รพ.ใกล้บ้าน ส่วนท่านที่ไปสถานที่ดังที่ปรากฎ แต่ไม่ใช่ห้วงเวลาดังกล่าว ให้สังเกตอาการ หากมีอาการผิดปกติในระบบทางเดินหายใจ ให้ไปตรวจที่ รพ.ใกล้บ้าน 

สายด่วน COVID-19
045-344-664 (ในเวลาราชการ )

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
095-984-6432 (เวลา 08.00-21.00 น.)
045-243-301 ต่อ 112, 501 (ในเวลาราชการ)

timeline-covid381-382-อุบล-381edit.jpg

timeline-covid381-382-อุบล-382.jpg