guideubon

 

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 374-375 ไปไหนบ้าง

timeline-covid374-375-อุบล-01.jpg

วันที่ 19 มิถุนายน 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 2 ราย ทำให้ขณะนี้จังหวัดอุบลราชธานี มียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 375 ราย รักษาหายแล้ว 345 ราย กำลังรักษา 27 ราย เสียชีวิตสะสม 3 ราย

ผู้ป่วยรายที่ 374 ทำงานรับจ้างทั่วไปอยู่กรุงเทพฯ
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เริ่มมีอาการไข้ ปวดกล้ามเนื้อ
วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เดินทางกลับอุบลฯ โดยรถไฟ ขบวนรถด่วน กรุงเทพฯ-อุบลฯ ขบวนที่ 67 คันที่ 1
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ถึงสถานีรถไฟอุบลฯ เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.50พรรษาฯ ผลตรวจยืนยันติดเชื้อ

ผู้ป่วยรายที่ 375 พนักงานบริษัท Work From Home ที่บ้าน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เดินทางกลับอุบลฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD320 ที่นั่ง 34B เวลา 06.55-08.00 น. ถึงสนามบินอุบลแล้ว เช่ารถเดินทางไปจังหวัดยโสธร
15.40 น. เข้าพักที่โรงแรม V-Hotel เริ่มมีอาการเจ็บคอ มีเสมหะ มีน้ำมูก
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม
12.30 น. ไปตรวจหาเชื้อเบื้องต้นที่ รพ.อุบลรักษ์
13.30 น. ไปห้างเซ็นทรัลอุบลฯ
15.40 น. รพ.อุบลรักษ์ แจ้งให้กลับมาตรวจยืนยันอีกครั้ง
20.00 น. ผลตรวจยืนยันติดเชื้อ

ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางไปในสถานที่ตามห้วงเวลาดังกล่าว ไปตรวจที่ รพ.ใกล้บ้าน ส่วนท่านที่ไปสถานที่ดังที่ปรากฎ แต่ไม่ใช่ห้วงเวลาดังกล่าว ให้สังเกตอาการ หากมีอาการผิดปกติในระบบทางเดินหายใจ ให้ไปตรวจที่ รพ.ใกล้บ้าน 

สายด่วน COVID-19
045-344-664 (ในเวลาราชการ )

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
095-984-6432 (เวลา 08.00-21.00 น. )
045-243-301 ต่อ 112, 501 (ในเวลาราชการ )

timeline-covid374-375-อุบล-374.jpg

timeline-covid374-375-อุบล-375.jpg