guideubon

 

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 353 ไปไหนบ้าง

timeline-covid353-อุบล-01.jpg

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี แถลงถึงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัศโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 คน ทำให้ขณะนี้ จ.อุบลราชธานี มียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 353 คน เสียชีวิตสะสม 3 คน รักษาหาย 325 คน และกำลังรักษา 25 คน

ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางไปในสถานที่ตามห้วงเวลาดังกล่าว ไปตรวจที่ รพ.ใกล้บ้าน ส่วนท่านที่ไปสถานที่ดังที่ปรากฎ แต่ไม่ใช่ห้วงเวลาดังกล่าว ให้สังเกตอาการ หากมีอาการผิดปกติในระบบทางเดินหายใจ ให้ไปตรวจที่ รพ.ใกล้บ้าน 

สายด่วน COVD-19 ศูนย์ข้อมูลกลาง COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี
045-344-664 (ในเวลาราชการ)
095-984-6432 ตลอด 24 ชม.
045-243-301 ต่อ 201 ในเวลาราชการ
045-255-713 ในเวลาราชการ
สายด่วน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1422 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

timeline-covid353-อุบล-353.jpg

สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด ในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี ว่า ขณะนี้ได้รับจัดสรรวัคซีน จำนวน 36,980 โด้ส ฉีดเข็มแรก จำนวน 18,773 โด้ส ฉีดเข็มที่สอง จำนวน 13,648 โด้ส

ส่วนการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด ในจังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูลวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ประชากรเป้าหมาย ประมาณ 1,149,000 คน ลงทะเบียนผ่าน แอพพลิเคชั่น อุบลพร้อม จำนวน 3,483 คน และก่อนหน้านี้ลงทะเบียนผ่าน หมอพร้อม จำนวน 363,013 คน ซึ่งจากนี้จะมอบหมายให้องค์กรปกคอรงส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เป็นจุดบริการให้ประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่าน แอพพลิเคชัน อุบลพร้อม

timeline-covid353-อุบล-02.jpg