guideubon

 

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 346 ไปไหนบ้าง

timeline-covid346-อุบล-01.jpg

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 1 ราย ผู้ป่วยสะสม 346 ราย เสียชีวิตสะสม 3 ราย รักษาหาย 305 ราย กำลังรักษา 38 ราย 

timeline-covid346-อุบล-02.jpg

ผู้ป่วยล่าสุด รายที่ 346 อาชีพเร่ขายไม้กวาด ที่กรุงเทพฯ และจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเริ่มมีอาการ ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่ได้กลิ่น จึงเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยทางรถไฟ และเข้ารับการตรวจหาเชื้อทันที

ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารรถไฟ รถด่วน ขบวนที่ 67 โบกี้ที่ 4 ออกจาก กทม. วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 21.30 น. ถึง จ.อุบลราชธานี วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.55 น. ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส มีผื่น อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย แม้เพียง 1 อาการ ขอให้ไปตรวจโควิดได้ที่...โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

สายด่วน COVD-19 ศูนย์ข้อมูลกลาง COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี
045-344-664 (ในเวลาราชการ)
095-984-6432 ตลอด 24 ชม.
045-243-301 ต่อ 201 ในเวลาราชการ
045-255-713 ในเวลาราชการ
สายด่วน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1422 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

timeline-covid346-อุบล-346.jpg

รถด่วนโควิด-01.jpg