guideubon

 

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 341 ไปไหนบ้าง

timeline-covid341-อุบล-01.jpg

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายประธีป บุญธรรม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบล แถลงข่าวผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี นับจากวันที่ 7 เมษายน 2564 การระบาดใหม่โรคโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี รวม 48 วัน มีผู้ป่วยสะสม 341 ราย โดยวันนี้ พบผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 3 ราย เท่าเดิม ผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 299 ราย กำลังรักษา 39 ราย เป็นผู้ป่วยระดับ 4 จำนวน 6 ราย (ใส่ท่อช่วยหายใจ 2 ราย)

timeline-covid341-อุบล-03.jpg

ผู้ป่วย 1 รายที่พบในวันนี้ เป็นรายที่ 341 ชาวพิบูลมังสาหาร เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายที่ 338 มีไทม์ไลน์เดินทางไปพื้นที่สาธารณะ ดังนี้

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
12.00-13.00 น. ไปซื้อของที่ ร้านดูโฮม อ.วารินฯ
13.00-14.00 น. ไปซื้อของที่ แม็คโครอุบล อ.เมือง
17.30-18.30 น. ไปวิ่งที่สวนสาธารณะห้วยม่วง

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
11.30-12.00 น. ไปตลาดนัดวันอังคาร ต.พิบูลฯ
13.00 น. ไปโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิ์กลาง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
08.30-09.30 น. ไปสำนักงานที่ดิน อ.พิบูล

ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางไปในสถานที่ตามห้วงเวลาดังกล่าว ไปตรวจที่ รพ.ใกล้บ้าน ส่วนท่านที่ไปสถานที่ดังที่ปรากฎ แต่ไม่ใช่ห้วงเวลาดังกล่าว ให้สังเกตอาการ หากมีอาการผิดปกติในระบบทางเดินหายใจ ให้ไปตรวจที่ รพ.ใกล้บ้าน 

สายด่วน COVD-19 ศูนย์ข้อมูลกลาง COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี
045-344-664 (ในเวลาราชการ)
095-984-6432 ตลอด 24 ชม.
045-243-301 ต่อ 201 ในเวลาราชการ
045-255-713 ในเวลาราชการ
สายด่วน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1422 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

timeline-covid341-อุบล-341.jpg

timeline-covid341-อุบล-02.jpg