guideubon

 

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 338-339 ไปไหนบ้าง

timeline-covid338-339-อุบล-01.jpg

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ เพิ่ม 2 ราย ผู้ป่วยสะสม 339 ราย เสียชีวิตสะสม 3 ราย รักษาหาย 292 ราย กำลังรักษา 44 ราย จำนวนผู้ป่วยจังหวัดอุบลราชธานี 21 อำเภอ

ผู้ป่วยรายที่ 338 เป็นเจ้าหน้าที่เวรเปลอยู่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง สัมผัสผู้ป่วยขณะทำงาน

ผู้ป่วยรายที่ 339 กลับจากจังหวัดสมุทรสาครแล้วป่วยที่อุบลฯ

ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางไปในสถานที่ตามห้วงเวลาดังกล่าว ไปตรวจที่ รพ.ใกล้บ้าน ส่วนท่านที่ไปสถานที่ดังที่ปรากฎ แต่ไม่ใช่ห้วงเวลาดังกล่าว ให้สังเกตอาการ หากมีอาการผิดปกติในระบบทางเดินหายใจ ให้ไปตรวจที่ รพ.ใกล้บ้าน 

สายด่วน COVD-19 ศูนย์ข้อมูลกลาง COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี
045-344-664 (ในเวลาราชการ)
095-984-6432 ตลอด 24 ชม.
045-243-301 ต่อ 201 ในเวลาราชการ
045-255-713 ในเวลาราชการ
สายด่วน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1422 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

timeline-covid338-339-อุบล-338.jpg

timeline-covid338-339-อุบล-339.jpg