guideubon

 

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 337 ไปไหนบ้าง

timeline-covid337-อุบล-01.jpg

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานีพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 1 คน เป็นหญิง อายุ 38  ปี อยู่ ต.ศรีวิเชียร อ.น้ำยืน โดยกลับมาจากกรุงเทพฯแล้วป่วย ซึ่งสามีป่วยติดเชื้อที่กรุงเทพฯก่อนหน้านี้แล้ว 

ผู้ป่วยรายที่ 337 มีไทม์ไลน์ไปที่สาธารณะในจังหวัดอุบลฯ ดังนี้

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
08.30-15.00 น. ไปธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธกส.) สาขาน้ำยืน
18.00-20.00 น. ร่วมดื่มสังสรรค์กับญาติที่บ้านพัก

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
08.00-08.05 น. ไปสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ ลูกค้า ธกส. สาขาน้ำยืน

ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางไปในสถานที่ตามห้วงเวลาดังกล่าว ไปตรวจที่ รพ.ใกล้บ้าน ส่วนท่านที่ไปสถานที่ดังที่ปรากฎ แต่ไม่ใช่ห้วงเวลาดังกล่าว ให้สังเกตอาการ หากมีอาการผิดปกติในระบบทางเดินหายใจ ให้ไปตรวจที่ รพ.ใกล้บ้าน 

สายด่วน COVD-19 ศูนย์ข้อมูลกลาง COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี
045-344-664 (ในเวลาราชการ)
095-984-6432 ตลอด 24 ชม.
045-243-301 ต่อ 201 ในเวลาราชการ
045-255-713 ในเวลาราชการ
สายด่วน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1422 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

timeline-covid337-อุบล-337.jpg