guideubon

 

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 323-329 ไปไหนบ้าง

timeline-covid323-329-อุบล-01.jpg

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ เพิ่ม 7 ราย ผู้ป่วยสะสม 329 ราย เสียชีวิตสะสม 2 ราย รักษาหายแล้ว  214 ราย กำลังรักษา 113 ราย เป็นผู้มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันจากกรุงเทพ 4 ราย และสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในจังหวัดอุบลราชธานี 3 ราย

ผู้ป่วยรายที่ 325 
วันที่ 16-20 เมษายน 2564
ทำงานแผนกอายุรกรรมชาย รพ.แห่งหนึ่ง อ.เมืองอุบลฯ 
วันที่ 21 เมษายน 2564
ปฏิบัติงานที่แผนกดูแลผู้ป่วยเข้าข่ายสอบสวนโรค รพ.แห่งหนึ่ง อ.เมืองอุบลฯ 
วันที่ 27-30 เมษายน 2564
08.00-16.00 น. ทำงานแผนกอายุรกรรมชาย รพ.แห่งหนึ่ง อ.เมืองอุบลฯ 
วันที่ 1-4 พฤษภาคม 2564
ทำงานแผนกอายุรกรรมชาย รพ.แห่งหนึ่ง อ.เมืองอุบลฯ 
วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2564
ทำงานแผนกอายุรกรรมชาย รพ.แห่งหนึ่ง อ.เมืองอุบลฯ 

ผู้ป่วยรายอื่นๆ ไทม์ไลน์ส่วนใหญ่เดินทางกลับอุบลฯ และอยู่บ้านพัก ไม่ได้เดินทางไปสถานที่สาธารณะในจังหวัดอุบลฯ

ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางไปในสถานที่ตามห้วงเวลาดังกล่าว ไปตรวจที่ รพ.ใกล้บ้าน ส่วนท่านที่ไปสถานที่ดังที่ปรากฎ แต่ไม่ใช่ห้วงเวลาดังกล่าว ให้สังเกตอาการ หากมีอาการผิดปกติในระบบทางเดินหายใจ ให้ไปตรวจที่ รพ.ใกล้บ้าน 

สายด่วน COVD-19 ศูนย์ข้อมูลกลาง COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี
045-344-664 (ในเวลาราชการ)
095-984-6432 ตลอด 24 ชม.
045-243-301 ต่อ 201 ในเวลาราชการ
045-255-713 ในเวลาราชการ
สายด่วน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1422 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

timeline-covid323-329-อุบล-323.jpg

timeline-covid323-329-อุบล-324-328-329.jpg

timeline-covid323-329-อุบล-325edit.jpg

timeline-covid323-329-อุบล-326.jpg

timeline-covid323-329-อุบล-327.jpg