guideubon

 

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 2708-2968 ไปไหนบ้าง

timeline-covid2708-2968-อุบล-01.jpg

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีแถลงข่าวสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 261 ราย แยกเป็นติดเชื้อมาจาก กทม. และต่างจังหวัด 226 ราย  ติดเชื้อในพื้นที่อุบลราชธานี 35 ราย   เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย 

ขณะนี้ จังหวัดอุบลราชธานี มียอดผู้ป่วยโควิด 19 สะสม  2,968 ราย ติดเชื้อในเรือนจำสะสม 29 ราย เสียชีวิตสะสม 18 ราย รักษาหาย 1,334 ราย กำลังรักษา 1,616  ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 17 ราย 

ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ไปสถานที่ ในวันและเวลาเดียวกันกับผู้ป่วย ขอให้กักตัวเองที่บ้าน 14 วัน พร้อมสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ผื่น ตาแดง อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย ให้รีบพบแพทย์ที่ รพ.ใกล้บ้านได้ทุกแห่งเพื่อขอตรวจโควิด โดยแจ้งประวัติ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

timeline-covid2708-2968-อุบล-โดยสาร2901.jpg

ผู้ที่เดินทางไปในสถานที่ดังกล่าว แต่คนละห้วงเวลา( ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ) ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ผื่น ตาแกง อุจจาระร่วง หอบเหนื่อยให้พบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อประเมินอาการ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง 

สายด่วน COVID-19
045-344-664 (ตลอด 24 ชม.)

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 08.30-20.30 น. (จันทร์-ศุกร์)
082-6489270
096-6932139 
096-3961783
045-243-301 ต่อ 112, 501 (ในเวลาราชการ)

timeline-covid2708-2968-อุบล-เสียชีวิต.jpg

timeline-covid2708-2968-อุบล-นำเข้า.jpg