guideubon

 

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 2484-2707 ไปไหนบ้าง

timeline-covid2484-2707-อุบล-01.jpg

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีแถลงข่าวสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ มีมากถึง 224 ราย แยกเป็นติดเชื้อมาจาก กทม. และต่างจังหวัด 214 ราย  ติดเชื้อในพื้นที่อุบลราชธานี 10 ราย   เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย 

ขณะนี้ จังหวัดอุบลราชธานี มียอดผู้ป่วยโควิด 19 สะสม  2,707 ราย ติดเชื้อในเรือนจำสะสม 12 ราย เสียชีวิตสะสม 17 ราย รักษาหาย 1,094 ราย กำลังรักษา 1,596  ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 14 ราย 

ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ไปสถานที่ ในวันและเวลาเดียวกันกับผู้ป่วย ขอให้กักตัวเองที่บ้าน 14 วัน พร้อมสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ผื่น ตาแดง อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย ให้รีบพบแพทย์ที่ รพ.ใกล้บ้านได้ทุกแห่งเพื่อขอตรวจโควิด โดยแจ้งประวัติ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

timeline-covid2484-2707-อุบล-โดยสาร2611.jpg

ผู้ที่เดินทางไปในสถานที่ดังกล่าว แต่คนละห้วงเวลา( ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ) ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ผื่น ตาแกง อุจจาระร่วง หอบเหนื่อยให้พบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อประเมินอาการ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง 

สายด่วน COVID-19
045-344-664 (ตลอด 24 ชม.)

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 08.30-20.30 น. (จันทร์-ศุกร์)
082-6489270
096-6932139 
096-3961783
045-243-301 ต่อ 112, 501 (ในเวลาราชการ)

timeline-covid2484-2707-อุบล-เสียชีวิต.jpg

timeline-covid2484-2707-อุบล-2702.jpg

timeline-covid2484-2707-อุบล-2703.jpg

timeline-covid2484-2707-อุบล-นำเข้า.jpg