guideubon

 

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 2268-2483 ไปไหนบ้าง

timeline-covid2268-2483-อุบล-01.jpg

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 216 ราย แยกเป็นติดเชื้อมาจาก กทม.และต่างจังหวัด 199 ราย  ตรวจพบเชื้อกลับมารักษา 48 ราย  มาตรวจที่โรงพยาบาล จังหวัดอุบลราชธานี 151 ราย ติดเชื้อในพื้นที่อุบลราชธานี 17 ราย   แยกเป็น อ.สิรินธร 6 ราย เขมราฐ 4 ราย เดชอุดม 2 ราย  อ.เมืองอุบลในเรือนจำ 1 ราย  เขื่องใน 2 ราย  ตระการพืชผล  1 ราย  ทุ่งศรีอุดม 1 ราย

ขณะนี้ จังหวัดอุบลราชธานี มียอดผู้ป่วยโควิด 19 สะสม  2,483 ราย ติดเชื้อในเรือนจำสะสม 12 ราย เสียชีวิตสะสม 16 ราย รักษาหาย 1,055 ราย กำลังรักษา 1,412  ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 10 ราย 

ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ไปสถานที่ ในวันและเวลาเดียวกันกับผู้ป่วย ขอให้กักตัวเองที่บ้าน 14 วัน พร้อมสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ผื่น ตาแดง อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย ให้รีบพบแพทย์ที่ รพ.ใกล้บ้านได้ทุกแห่งเพื่อขอตรวจโควิด โดยแจ้งประวัติ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

timeline-covid2268-2483-อุบล-เดินทาง2405.jpg

ผู้ที่เดินทางไปในสถานที่ดังกล่าว แต่คนละห้วงเวลา( ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ) ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ผื่น ตาแกง อุจจาระร่วง หอบเหนื่อยให้พบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อประเมินอาการ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง 

สายด่วน COVID-19
045-344-664 (ตลอด 24 ชม.)

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 08.30-20.30 น. (จันทร์-ศุกร์)
082-6489270
096-6932139 
096-3961783
045-243-301 ต่อ 112, 501 (ในเวลาราชการ)

timeline-covid2268-2483-อุบล-2363.jpg

timeline-covid2268-2483-อุบล-2268-2483.jpg