guideubon

 

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 2126-2267 ไปไหนบ้าง

timeline-covid2126-2267-อุบล-01.jpg

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  แถลงข่าวสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 142 ราย  แยกเป็นติดเชื้อมาจาก กทม.และต่างจังหวัด 130 ราย  ติดเชื้อในพื้นที่อุบลราชธานี 12 ราย  ในขณะเดียวกันมีผู้รักษาหายป่วย เพิ่มอีก 109 ราย

timeline-covid2126-2267-อุบล-เสียชีวิต.jpg

มีผู้เสียชีวิต 2 ราย  เป็นหญิง ผู้ป่วยลำดับที่ 1165 อายุ 73 ปี อยู่ ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ มีโรคประจำตัวคือโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  ไตวายเรื้อรัง  ไขมันในเส้นเลือด  เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 11 ก.ค.64  มีอาการ ไข้ ไอ เหนื่อย ภาวะปอดอักเสบ  เข้ารับการรักษาเมื่อวันที่ 12 ก.ค.64 เสียชีวิตเมื่อวันที่ 20 ก.ค.64  รวมเวลาในการรักษา  8 วัน  ความเสี่ยงสัมผัส บุตรสาวและบุตรเขย ซึ่งเป็นผู้ป่วยโควิดกลับมาจากกรุงเทพมหานคร  

อีกรายเป็นชาย อายุ 35 ปี  อยู่ ต.นาตาล อ.นาตาล มีโรคประจำตัวคือโรคเบาหวาน เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 17 ก.ค.64  มีไข้ ไอ เจ็บคอ  วันที่ 20 ก.ค.64 เหนื่อย หายใจหอบ จึงตัดสินใจมาตรวจที่ โรงพยาบาลนาตาล  และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 20 ก.ค.64 รวมเวลาในการรักษา 3 ชั่วโมง  ผู้เสียชีวิตรายนี้  มีอาชีพช่างรับจ้างในจังหวัดอุบลราชธานี  สำหรับปัจจัยเสี่ยงอยู่ระหว่างการสอบสวน 

สรุปข้อมูลล่าสุด ขณะนี้ จังหวัดอุบลราชธานี มียอดผู้ป่วยโควิด 19 สะสม 2,267 ราย  ติดเชื้อในเรือนจำสะสม 11 ราย  เสียชีวิตสะสม 16 ราย  รักษาหาย 1,035  ราย  กำลังรักษา  1,216 ราย  ใส่เครื่องช่วยหายใจ  8 ราย  

timeline-covid2126-2267-อุบล-เดินทาง2154.jpg

ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ไปสถานที่ ในวันและเวลาเดียวกันกับผู้ป่วย ขอให้กักตัวเองที่บ้าน 14 วัน พร้อมสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ผื่น ตาแดง อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย ให้รีบพบแพทย์ที่ รพ.ใกล้บ้านได้ทุกแห่งเพื่อขอตรวจโควิด โดยแจ้งประวัติ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

ผู้ที่เดินทางไปในสถานที่ดังกล่าว แต่คนละห้วงเวลา( ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ) ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ผื่น ตาแกง อุจจาระร่วง หอบเหนื่อยให้พบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อประเมินอาการ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง 

สายด่วน COVID-19
045-344-664 (ตลอด 24 ชม.)

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 08.30-20.30 น. (จันทร์-ศุกร์)
082-6489270
096-6932139 
096-3961783
045-243-301 ต่อ 112, 501 (ในเวลาราชการ)

timeline-covid2126-2267-อุบล-เพิ่มเติม01.jpg

timeline-covid2126-2267-อุบล-เพิ่มเติม02.jpg

timeline-covid2126-2267-อุบล-เพิ่มเติม03.jpg

timeline-covid2126-2267-อุบล-เพิ่มเติม04.jpg

timeline-covid2126-2267-อุบล-เพิ่มเติม05.jpg

timeline-covid2126-2267-อุบล-เพิ่มเติม06.jpg

timeline-covid2126-2267-อุบล-เพิ่มเติม07.jpg

timeline-covid2126-2267-อุบล-เพิ่มเติม08.jpg

timeline-covid2126-2267-อุบล-เพิ่มเติม09.jpg

timeline-covid2126-2267-อุบล-เพิ่มเติม10.jpg

timeline-covid2126-2267-อุบล-เพิ่มเติม11.jpg

timeline-covid2126-2267-อุบล-เพิ่มเติม12.jpg

timeline-covid2126-2267-อุบล-เพิ่มเติม13.jpg

timeline-covid2126-2267-อุบล-เพิ่มเติม14.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511